Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Koltrasten kritiseras av socialstyrelsen

Annons
Koltrasten kritiseras av socialstyrelsen

Läkemedel ska ges enligt läkares ordination och någon måste lyssna på anhörigas synpunkter.

Det fastslår socialstyrelsen i ett beslut som gäller Koltrastens särskilda boende i Härnösand.

Fallet på Koltrasten rör en kvinna i 80-årsåldern som avled under förra året. En närstående vände sig under hösten till socialstyrelsen med kritiska frågor om vården och bemötandet på boendet.

Efter granskning och ett besök på plats för några veckor sedan är nu bedömningen klar.

Socialstyrelsen konstaterar att Koltrasten saknar rutiner för hur synpunkter och klagomål på vården ska hanteras. Det finns inte heller några regelbundna aktiviteter där närstående har möjlighet att träffa varandra eller träffa ledningen för boendet.

Detta strider mot kvalitetskraven som gäller i hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsen noterar också att personalen vid några tillfällen har fått avgöra huruvida ordinerade läkemedelsdoser ska ges.

På den punkten understryks att ordinationer som givits av läkare ska följas.

Det bedöms inte förenligt med god och säker vård om andra rutiner tillämpas.

Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska uppmanas nu att rapportera vilka åtgärder som vidtas för att förbättra möjligheterna för närstående att framföra synpunkter på vården och vara delaktiga i vårdens utformning. Detsamma gäller åtgärder för att höja kvaliteten och säkerheten i läkemedelshanteringen.

Rapporten ska vara socialstyrelsen tillhanda senast inom tre månader.

klas leffler

Mer läsning

Annons