Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Det är bara en utredning"

Det här är bara en utredning av många om länsstyrelsens framtid. Något beslut är ännu inte fattat. Så kommenterar landshövding Bo Källstrand förslaget att Östersund blir sätesort för länsstyrelsen.

Annons

– Det finns både negativa och positiva saker med utredningen. Det negativa är att det finns risk för att länsstyrelserna tappar det samordnande arbetet för att skapa tillväxt. till exempel när nu Mittuniversitetet organiseras om.

Att det just blev en sammanslagning med Jämtland ser han inte som något fel.

– Det finns en poäng med att införa en mer kraftfull länsstyrelse och vi har redan i dag ett bra samarbete med Jämtland och delar resurser. När det gäller de kraftfulla miljöfrågorna och tillsyn av industrier bör det skötas från Västernorrland men när det gäller rennärings- och rovdjursfrågor har Jämtland en starkare ställning.

Han välkomnar utredningens förslag att förtydliga länsstyrelsernas uppdrag och att göra verksamhetens finansiering mera förutsägbar.  

– Andra delar ställer jag mig mera frågande till. Bland annat fordrar de uppgifterna om förslagets besparingspotential mera analys. Att länsstyrelsens roll vad gäller samordning av andra statliga myndigheters roll för regional tillväxt föreslås upphöra ser jag som ett misstag. Jag ser redan i dag många exempel på myndigheter som agerar utan att ta tillräcklig hänsyn till effekterna lokalt och regionalt. Länsstyrelsernas roll att bedöma de sammanlagda effekterna av statens insatser i länen ser jag som viktig.

Utredningen är också tydlig med att verksamheten föreslås bedrivas i båda länen.

– Det är viktigt att den kompetens som finns på respektive håll tas tillvara. Länens olika karaktär och folkmängd innebär också att våra länsstyrelser delvis har olika fokusområden. Detta innebär att förslaget skulle få mycket begränsad inverkan på sysselsättningen i de båda residensstäderna Härnösand och Östersund.

Valet av Östersund inte är självklart.

– Denna fråga kommer därför säkerligen att bli föremål för fortsatt diskussion innan utredningens förslag går vidare mot ett eventuellt beslut mot slutet av 2013.

Mer läsning

Annons