Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Avhoppen - hela listan

Förtroendevalda i Härnösand, Kramfors och Sollefteå som av olika anledningar lämnat ett, flera eller alla sina politiska uppdrag under 2008:

AnnonsAnna Sahlström (sjvp), ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i samhällsnämnden
Robert Dahlqvist (s), ersättare i skolnämnden
Kalle Frölander (m), ledamot i kommunfullmäktige
Caroline Nordgren (s), ersättare i socialnämnden
Margareta Brodin (sjvp), ledamot i kommunfullmäktige
Åke Hamrin (v), ersättare i kommunala handikapprådet
Katarina Byström (c), ledamot i kommunfullmäktige
Tommy Berggren (sjvp), ersättare i kommunfullmäktige
Uddo Edman (s), ersättare i valnämnden
Jim Almgren Gandara (c), ersättare i skolnämnden
Annika Åström (kd), ersättare i socialnämnden
Lars Östberg (s), ersättare i socialnämnden
Frida Jonasson (s), ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i skolnämnden
Pia Niclasson (s), ersättare i skolnämnden
Sara Selmros (v), ledamot i socialnämnden
Synnöve Häggdin (c), ersättare i kommunfullmäktige
Isabell Karlsson (s), ersättare i samhällsnämnden
Mattias Andersson (fp), ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
Kjell Forsvall (fp), ledamot i samhällsnämnden
Joakim Drejare (mp), ledamot i samhällsnämnden, ersättare i KF och socialnämnden
Michael Möller Christiansen (v), ersättare i arbetslivsnämnden
Masud Muuhabat Zada (c), ersättare i arbetslivsnämnden
Issam Sassi (s), ersättare i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
Ann-Charlotte Wisén (s), ersättare i kommunstyrelsen
Jamie Bolling (mp), ersättare i kommunfullmäktige och socialnämndenBerith Edholm (m), ledamot i kommunfullmäktige och miljö- byggnämnden samt ersättare i Kramnet i Kramfors AB, Kramfors Mediateknik AB och kommunalförbundet för gymnasieskolan
Thomas Tillström (fp), ledamot i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och Ägarråd Västernorrlands Trafik AB samt ersättare i KF:s valberedning, förtroenderåd för Kiab och god man vid fastighetsbildningsförrättningar
Morgan Ridell (v), ledamot i bku-nämnden, Arvodeskommittén, Kramnet i Kramfors AB och Kramfors Mediateknik AB
Maud Jonsson (s), ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen samt ombud bolagsstämma Västernorrlands Länstrafik och Kommunbränsle
Sture Norberg (kd), ledamot av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt ersättare i miljö- och byggnämnden, KF:s valberedning och förtroenderåd för Kiab
Eva Köhnberg (kd), ersättare i kommunfullmäktige
Anne-Marie Sohlén (s), ersättare i valnämnden
Anders Nylander (fp), ledamot i bku-nämnden
Anders Edin (kd), nämndeman vid tingsrätten
Håkan Bruman (v), ledamot av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott, arbetsmarknadsnämnden, kostutskottet, Krambos styrelse, Kommunhus, ordförande i gv-nämnden samt ledamot av nämndens arbetsutskott, vice ordförande i KF:s valberedning, vice ordförande i Kiab, ersättare i förtroenderåd för Kiab, ersättare i styrelsen för flygplatsbolaget och personalutskottet samt ombud för Kommunförbundet Västernorrland
Per-Arne Jakobsson (v), ledamot i gv-nämnden samt ersättare i Kramnet i Kramfors AB och Kramfors Mediateknik AB
Arlene Westin (s), ersättare i miljö- och byggnämnden
Jan Olofsson (v) ledamot i valnämnden och förtroenderåd för Kiab, god man vid fastighetsbildningsförrättningar samt lekmannarevisor i de kommunala bolagen
Madeleine Wikström (s), ledamot i kommunfullmäktige
Kerstin Stenberg (s), ersättare i överförmyndarnämnden, Graningebyn samt vård- och äldrenämnden
Leif Palmberg (fp), ersättare i individ- och omsorgsnämnden
Salim Khater (m), ersättare i kommunfullmäktige
Ivar Bystedt (s), ersättare i kommunfullmäktige
Fredrik Granholm (c), ledamot i ungdomsdelegationen samt ersättare i kultur-, utbildnings- och fritidsnämnden
Liselotte Ågren (kd), ledamot i kommunfullmäktige
Gunnel Persson (c), ersättare i vård- och äldrenämnden
Inger Svanberg (fp), ledamot i kommunstyrelsen samt ersättare i kommunfullmäktige och kommunstyrelsens arbetsutskott
Erik Hansson (mp), ersättare i samhällsbyggnadsnämnden
Lars G Sahlén (m), ersättare i kommunfullmäktige
Marie Ottosson (s), ersättare i kuf-nämnden
Stina Lassen (s), ersättare i barn- och skolnämnden
Tonny Molander (mp), ersättare i individ- och omsorgsnämnden samt ledamot i konsumentdelegationen
Birgitta Lind (v), ledamot i kommunfullmäktiges handikappråd

Mer läsning

Annons