Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Analytiker: Sverige i recession

Annons

Sveriges BNP kan minska med upp till 1,3 procent under tredje kvartalet jämfört med kvartalet före, enligt analytiker. Siffrorna skulle innebära att Sverige befinner sig i recession.

Den negativa tillväxten kommer till följd av utrensningen av industrins lager, enligt SCB på drygt 10 miljarder kronor, en nedgång på 4,7 procent i volym.

Jag hade antagit noll i lagereffekt och räknade redan då med risk för en svagt negativ BNP-siffra för tredje kvartalet. Nu plockar man bort 10 miljarder. Det är ju en jättegrej, säger enligt Pär Magnusson, nordisk chefsanalytiker för den brittiska storbanken Royal Bank of Scotland (RBS).

Under andra kvartalet minskade svensk BNP med 0,2 procent jämfört med kvartalet före. Siffrorna innebär att landet befinner sig i teknisk recession, med två kvartal i rad med krympande BNP.

Pär Magnusson tror att djupet i nedgången hänger samman med en missbedömning av den svenska konjunkturen, som skapats av orimligt positiva inköpschefsindex och indikatorer.

BNP har hållits uppe av lageruppbyggnaden länge. Nu kommer räkningen. Industrin har varit för optimistisk. Vi har ju en internationell lågkonjunktur och det slår ju hårt mot Sverige. Vi har å ena sidan haft lite bättre arbetsmarknadsutveckling än vad vi har trott och å andra sidan lite sämre export och industriproduktion, säger finansminister Anders Borg (M) med anledning av SCB:s siffror. Jag tror att huvudslutsatsen nog blir att det har varit lite svagare än vad vi har trott, men att det å andra sidan finns förutsättningar för att det kan ta fart lite bättre när vi börjar närma oss årets slut, säger Borg.

TT: Är du orolig för att behöva skriva ner prognoser ytterligare?

Jag tror att det blir lite olika. Vi har ju inte gjort någon prognosuppdatering ännu för 2013 och inte heller för 2014 och det är inte heller självklart att de här går åt samma håll. Man kan mycket väl tänka sig ett svagare 13, men å andra sidan har lite bättre förutsättningar för 14. Men det får vi återkomma till.

Under tredje kvartalet ökade kapacitetsutnyttjandet i industrin med 0,8 procent jämfört med kvartalet före, enligt säsongsrensad statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

Utnyttjandegraden inom industrin är därmed uppe på 86,9 procent, den högsta nivån sedan andra kvartalet 2012.

SCB redovisar samtidigt svaga produktionssiffror för september från det svenska näringslivet. Produktionen minskade med 0,3 procent i september jämfört med månaden före, enligt säsongsrensad statistik.

För tjänsteproduktionen och byggandet blev det en nedgång på 0,5 respektive 1,2 procent, medan industriproduktionen ökade med 0,5 procent.

Efter att ECB halverade styrräntan i förra veckan och konsumentpriserna oväntat faller i Sverige, räknar flera bedömare med att Riksbanken sänker reporäntan med 0,25 procentenheter till 0,75 procent den 17 december.

Mer läsning

Annons