Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Äldreomsorgen struktureras om

/
  • Enligt en prognos kommer Örnsköldsviks pensionärer, över 65 år, ha ökat med över tusen personer till år 2023. Välfärdsförvaltningen har nu tagit fram en lokalförsörjningsplan för att möta behovet av olika typer av äldreboende.

Vi blir allt äldre – och allt piggare upp i åldrarna. Trygghetsboenden och hjälp i hemmet ska minska behovet av dyrbara vård- och omsorgsboenden de kommande tio åren.

Annons

Välfärdsförvaltningen har tagit fram en lokalförsörjningsplan för att möta behovet av äldreomsorg till år 2023.

– Den är tänkt att följa med budgetarbetet och revideras år från år, berättar Katarina Jensstad, förvaltningschef.

Man prognostiserar att fram till 2023 minskar befolkningen i Örnsköldsvik med några hundra invånare till 54 578. Vissa åldersklasser kommer dock att öka och intressantast i sammanhanget är förstås de äldre. Gruppen 65–79 år förväntas öka med 9,7 procent, från 9 300 till knappt 10 000, och 80-plussarna med hela 14,6 procent, från dagens 3 500 till drygt 4 000.

I dag har cirka 140 (1,5 procent) av 65–79-åringarna beviljats plats på vård- och omsorgsboende. Motsvarande siffra för åldersklassen 80 år och äldre är cirka 680 (19 procent). Sammantaget omkring 820 personer med vård- och omsorgsboende, vilket är ett samlingsnamn för servicehus, ålderdomshem och liknande äldre beteckningar. I dag räcker platserna till men med samma procentsats om tio år blir det 920 som ska hysas in – och då blir det problem.

Men vi blir ju också allt piggare upp i åldrarna jämfört med förr och bedömningen är att fler klarar sig med mindre hjälp. Behovet av vård- och omsorgsboende kommer att minska.

Välfärdsförvaltningen räknar med att 17 procent av 80-plussarna och 1 procent av 65–79-åringarna behöver vård- och omsorgsboende 2023. Det skulle motsvara 788 personer.

– Vi, kommunen, kommer att stötta upp det här mellanskiktet som klarar av att göra mycket själva med olika alternativ utifrån behov, till exempel trygghetsboende och hemtjänst, säger Katarina Jensstad.

Trygghetsboende eller seniorboende är ett vanligt boende, ofta med kringservice, och kräver inget biståndsbeslut. I dag finns det tre sådana boenden i kommunen, varav ett är privat. Tanken är att det ska bli fler sådana.

– Omsorgsnämnden har ju beslutat att det vi kallar servicehus ska omvandlas till trygghetsboenden. Servicehusen är inte byggda för dagens behov.

Ett antal servicehus ska säljas med intentionen att de omvandlas till trygghetsboende. Ett arbete ska påbörjas med att identifiera platser i vård och omsorgsboenden som är i behov av renovering eller omstrukturering.

Dessutom ska ju ett nytt boende byggas i Själevad. Nya Rosenborg ska stå klart 2017 och ha 90 platser, mot cirka 60 i dag.

Summa summarum kommer kommunen ha 745 permanenta platser på vård- och omsorgsboende år 2023 mot 825 i dag.

Men, som lokalförsörjningsplanen konstaterar, vi lever i en föränderlig värld och det lär säkert finna anledning att revidera planen allt eftersom.

Mer läsning

Annons