Annons

Annons

Annons

Ett grönare Örnsköldsvik

Insändare
Kommunen måste ta hänsyn till hela bilden

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Svar på insändare ”V: ”Social hållbarhet” används på helt fel sätt” (ÖA 13/9).

Nu tycker vi att Vänsterpartiet genom Marie Buhr gör det lite enkelt för sig när de på detta sätt väljer att kritisera förslaget till ny Strategi för resor i tjänsten.

Annons

Annons

Kommunfullmäktige har beslutat om övergripande policyer för hållbarhet som allt strategiskt arbete och all verksamhetsplanering ska utgå ifrån.

Bild: Robbin Norgren, Maria Edstrand

Här citeras ur Policy för folkhälsa och social hållbarhet: ”Arbetet inriktas på att främja möjligheter till sysselsättning och egen försörjning för ekonomisk och social trygghet samt delaktighet i samhället. …. Örnsköldsvik ska vara en attraktiv plats för företagande och entreprenörskap. Arbetet inriktas på att utveckla kommunen som en attraktiv arbetsgivare med hälsofrämjande arbetsplatser – ett gott medarbetarskap och ledarskap, god arbetsmiljö och hälsa, jämställdhet och mångfald samt god kompetensförsörjning och lönepolitik.”

Vid resor i tjänsten, för såväl medarbetare som förtroendevalda, har Örnsköldsviks kommun som arbetsgivare att ha hänsyn till hela bilden av möjliga prioriteringar för ekonomi, ekologi och den sociala aspekten. Att bara lyfta fram ”bekvämlighet” eller ”möjlighet att komma hem och natta barnen” som populistiska och negativa argument är både trångsynt och kränkande. Social hållbarhet är så mycket bredare och kan handla om möjligheten att arbeta under och i anslutning till resan i kombination med vilka kommunikationsmöjligheter som finns tillgängliga (läs tidtabeller för såväl tåg som flyg), viktning av det aktuella uppdraget, med mera, med mera.

Annons

Klimatmålet är högt satt och ska arbetas mot. Men inte till priset av socialt haveri.

Anna-Britta Åkerlind (C), kommunstyrelsen ordförande

Carolina Sondell (S), kommunstyrelsen andre vice ordförande

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan