Annons

Annons

Annons

Örnsköldsvik

Insändare
Hantera skillnaderna är en sak för det politiska hantverket

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Replik på ”Knepigt när Öviksalliansen inte styr med egen budget” (30/8).

Carl Edblom reflekterar i sin insändare kring huruvida olika delar av den kommunala organisationen tar sina respektive ansvar för att av kommunfullmäktige beslutad rambudget respekteras och genomförs. Det är en relevant fråga och fundering men bör utgå ifrån en korrekt beskrivning av den parlamentariska situationen i Örnsköldsviks kommun.

Annons

Annons

Bild: Viktor Holmström, Robbin Norgren

Det är samma styrkeförhållande röstmässigt mellan partierna i kommunstyrelsen (och i nämnder) som i kommunfullmäktige. Att det i beslutet om budget blivit två olika resultat beror på att Sverigedemokraternas ledamöter i det ena fallet (ks) lade ner sin röst och i det andra fallet (kf) röstade med Socialdemokraternas förslag.

Den av kommunfullmäktige beslutade rambudgeten för 2024 ska i höst följas av förslag och beslut i respektive nämnd kring verksamhetsplaner och detaljbudgetar. Den styrande minoriteten (Örnskölviksalliansen) har ansvar för att förslag tas från utifrån rambudgeten. De partier som röstade fram rambudgeten har alltså alla möjligheter att lägga motförslag och rösta igenom dem om man anser att alliansens förslag inte följer rambudget och budgetdirektiven. Vi ska ha i minne att en stor andel av budgeten följer det grundförslag som ekonomiavdelningen inom kommunledningsförvaltningen lagt fram och därmed inte skiljer mellan Socialdemokraternas och Örnsköldsviksalliansens budgetförslag. Att hantera skillnaderna är en sak för det politiska hantverket, med förslag och eventuellt förhandlingar.

Annons

Utöver detta har man i nämndsbudgetarbetet att ta hänsyn till faktorer som ändrat sig sedan beslutet togs, exempelvis nytillkomna statsbidrag, ökade kostnader som inte förutsetts och rena feltänk i budgetarbetet. Exakt som i rambudgetbeslutet kan det aldrig bli, det tror vi alla förstår och är medvetna om.

Anna-Britta Åkerlind (C), kommunstyrelsens ordförande

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan