Annons

Annons

Annons

Dina skattepengar

Insändare
Knepigt när Ö-viksalliansen inte styr med egen budget

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Jag har varit ordförande i kommun- och landstingsrevisionen i många år. Så klart att jag, liksom de flesta invånare i vår stolta kommun, trodde att när en majoritet i kommunfullmäktige valde kommunstyrelse så skulle samma majoritet lojalt besluta om hur kommunens resurser skulle fördelas. Men så blev det inte.

Kommunens viktigaste styrdokument, budgeten, är inte förankrad hos kommunstyrelsen men ändå säger sig kommunstyrelsen ”styra” kommunen. Men som gammal revisor blir man ju lite fundersam på hur det kan undvikas att kommunstyrelsen får allvarlig kritik om de inte följer kommunfullmäktiges budget, och omvänt, hur kan kommunstyrelsen hävda att de tänker följa budgeten men ändå styra kommunen enligt sina egna idéer?

Annons

Kommunfullmäktige i Örnsköldsvik.

Bild: Robbin Norgren

Annons

Så klart är detta en omöjlighet om inte också revisionen tänker strunta i sin viktigaste uppgift – att granska om kommunstyrelsen följer den antagna budgeten. Så jag har funderat på om det finns en ohelig allians mellan de största partierna om just en sådan. Kanske Lars Näslund känner till detta och väljer att avgå hellre än att tvingas vid kommande revisionsfullmäktige? S och SD väljer nog en taktisk tidpunkt för detta.

Ingen sida vill ha SD i sitt knä! ”Har man tagit fan i båten så får man ro hen i hamn”. SD är alltså ”nyttiga idioter” som används för att ”obstruera och strula till det”. Så klart ler S i mjugg!

Men det finns miljarder med i båten, och dessa måste i hamn på lagligt sätt. Kommunallagen reglerar revisorernas och kommunstyrelsens roller. Enligt kommunallagen (8 kap. § 1) är budgeten central som styrverktyg för en kommun, som sätter ekonomiska ramar och prioriteringar för kommande år.

När Örnsköldsviks kommunfullmäktige med annan sammansättning än kommunstyrelsen fattar budgetbeslut, som kommunstyrelsen inte gillar skapas utmaningar och spänningar. Kommunstyrelsen kan inte realisera sin egen budget och sina prioriteringar, vilket underminerar effektivitet och samarbete.

Bland annat därför att kommunstyrelsen måste gå till kommunfullmäktige och fråga om lov varje gång de vill göra något annat än vad kommunfullmäktige i budgeten redan har beslutat om.

Annons

Annons

Revisorerna ska enligt lag granska och rapportera avvikelser från den antagna budgeten. Konsekvenser av att inte följa budgeten:

Om kommunstyrelsen bryter mot budgeten, antingen genom att inte följa den eller ignorera den, kan kommunstyrelsen inte beviljas ansvarsfrihet enligt kommunallagen (8 kap. § 29).

Den majoritet som har beslutat om budgeten kan ju inte fega ur om revisionen visar på avvikelse som är planerad av kommunstyrelsen.

Storleken på avvikelsen, i pengar räknat, är av mindre betydelse.

Vid medvetna avvikelser är principen viktigast.

Fullmäktige ska man inte leka med eller manipulera med. Revisorernas roll är central för att granska avvikelser från budgeten och säkerställa ansvar och transparens. Jag tar för givet att revisorerna tar sitt ansvar.

Carl Edblom

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan