Annons

Annons

Annons

Krisen i Region Västernorrland

Insändare
Efter alla dödsfall i regionen – ta ansvar för era beslut

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"För mig skulle det ligga väldigt nära till hands att visa på samband mellan specifika dödsfall och vissa politiska beslut", skriver Sjukvårdspartiets Pia Lundin.

Bild: Oskar Nord

Annons

Många av oss som arbetar med sjukvården inom Region Västernorrland (RVN) är skakade, djupt bekymrade och skrämda av den rad av till synes onödiga dödsfall som den senaste tiden har inträffat i vår region – i Sollefteå, Örnsköldsvik och Sundsvall.

Utredningar pågår fortfarande, i ett par fall sedan länge. En del resultat kan bli att inga, varken närmast anhöriga, den personal som arbetat med en djupt uppskakande händelse eller de chefer och politiker, som är berörda – kanske kommer att få full klarhet i vad som egentligen hände i det som blev en av den senaste tidens tragedier.

Jag tillhör den grupp av de berörda som numera står en bit ifrån de enskilda händelserna men som ändå – eller egentligen just därför – har ett speciellt ansvar. Det är vi politiker som bestämmer villkor och förutsättningar för hur stor sannolikheten är för att det ska inträffa misstag, försummelser och olycksfall som kostar liv.

Annons

Annons

Det är viktigt att ha klart för sig, både att sådana alltid kommer att inträffa och att några är oundvikliga. Men precis som det är mänskligt att även anställda i sjukvården kan göra misstag, även de många som har en djup kärlek till arbetet med patienterna, så finns det faktiskt både ett ansvar och en kanske oundviklig frekvens av misstag också hos dem som bestämmer villkoren för medarbetarna – chefer och politiker.

För mig som oppositionsråd för Sjukvårdspartiet och som specialistsjuksköterska med flera årtiondens erfarenhet av sjukvård och chefskap i gränslandet till katastroferna skulle det ligga väldigt nära till hands att visa på samband mellan specifika dödsfall och vissa politiska beslut. Att peka på det som lett till brister i RVN:s organisation, arbetssätt och personliga eller tekniska resurser. Redan nyhetsrapporterna har innehållit sådana antydningar. Men jag tänker avstå.

Jag har visserligen varit djupt kritisk till många av de senaste årens förändringar som regionens olika politiska majoriteter har genomfört, men jag vet att de politiker som varit med – och där fanns också längre tillbaka några ur mitt eget parti – har försökt göra det som de trott har varit rätt.

Pia Lundin, oppositionsråd för Sjukvårdspartiet Västernorrland.

Bild: Jörgen Sundin

Annons

Men för att vi alla folkvalda i RVN ska kunna fortsätta att hantera de här frågorna på ett sätt som återupprättar det förtroende som vår organisation, regionen, på senare år har mist, så måste vi nu alla visa mod när det gäller den fortsatta debatten. Och det gäller i speciellt hög grad både de som utreder och de som ska kommentera orsakerna till olyckorna.

Annons

Det enda vettiga rådet är: Säg som det är! Sluta upp med eufemismerna – de alltför vanliga förskönande omskrivningarna. Ta ansvar genom att våga erkänna fel och misstag, också i de politiska beslut som ni varit med om att ta. Ge de anhöriga den lilla tröst som ligger i att veta, att det som drabbat dem åtminstone kan leda till något som blir bättre i framtiden.

Vad tror ni väljarna säger om den som erkänner misstag? Jo – ”äntligen en ärlig människa!”

Pia Lundin, oppositionsråd Sjukvårdspartiet Västernorrland

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan