Annons

Annons

Annons

Örnsköldsvik

Insändare
IOGT-NTO: Därför behöver vi alkoholmonopolet

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Under en längre tid har det pågått en debatt angående eventuell införande av gårdsförsäljning av alkohol. Många parter däribland ett antal politiska partier har eftersträvat införande av gårdsförsäljning av alkohol om vi kan värna Systembolaget. Vi från nykterhetsorganisationen IOGT-NTO har skaffat oss mycket kunskap och verkligen satt oss in i frågan, och menar att det hotar Systembolaget och att det ej är förenligt med EU-rätten.

Ledarskribenten Malin Lernfelt är beredd att gå så långt så att vi skall offra systembolaget för att få införa gårdsförsäljningen. Den åsikten har ju även moderaterna och Sverigedemokraterna. I ÖA den 23 april skriver Malin att vuxna människor behöver inget alkoholmonopol. I ÖA den 5 maj skriver Lukas Frensborg, att vi ska införa gårdsförsäljning även om det innebär att vi förlorar systembolaget, för att rädda de lokala butikerna. Vi undrar hur mycket bakgrundsfakta skribenterna har skaffat sig. Vi vet att stater där alkoholmonopolet har avskaffats har konsumtionen i genomsnitt ökat över 40 procent. Ökar konsumtionen ökar skadorna.

Annons

Annons

Bild: Arkivbild

Vi inom IOGT-NTO har tillsammans med flera akademiska organisationer och ideella organisationer haft sex internationellt erkända alkoholforskare att sammanställa forskning kring alkohol – cancer, alkohol och högt blodtryck, alkohol och graviditet samt ytterligare rapporter. All forskning visar ett starkt samband. Som exempel kan nämnas att alkohol är efter rökning den vanligaste orsaken till bröstcancer. Forskarna är också överens om att de viktigaste åtgärderna för att begränsa konsumtionen är priset och alkoholmonopolet. Det behövs restriktioner för att begränsa alkoholkonsumtionen.

Nu verkar majoriteten av opinionsbildare, partier m.fl. insett att gårdsförsäljningen verkligen hotar Systembolaget, trots det driver man frågan vidare. Cirka 2/3 av svenskarna vill ha kvar Systembolaget av olika skäl.

Friheten har alltid ett pris, och för oss är det självklart att folkhälsan går först och alkohol är inte vilken vara som helst. Är skribenterna och politikerna beredd att avskaffa hastighetsbegränsningar på våra vägra så vi har friheten att köra så fort vi vill enligt vårt egna omdöme. Tar vi bort eller höjer hastighetsbegränsningar ökar trafikolyckorna, och speciellt de allvarliga. Att sätta gränser är att visa omtanke. Vi måste verkligen värna och behålla Systembolaget för folkhälsans skull, som går före den personliga friheten. Nu står vårt hopp till socialminister Jakob Forssmed att han kan stå emot trycket och inte lägga någon proposition angående gårdsförsäljning av alkohol. Har vi en regering som är beredd att offra tusentals människoliv för den personliga friheten? Hoppas inte det.

Olle Häggström, distriktsordförande IOGT-NTO Mitt

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan