Annons

Annons

Annons

Örnsköldsvik

Insändare
Gårdsförsäljning eller monopol?

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

IOGT-NTO Backsjö uttrycker stöd för socialministern Jakob Forssmed som studerar frågan om gårdsförsäljning noggrant innan förslaget går till riksdagen i form av en proposition. Detta trots hård press från partierna som ingår i regeringsunderlaget. Frågan är inte så enkel som många tror.

Det finns en opinion för gårdsförsäljning under förutsättningen att den går att förena med ett bevarat alkoholmonopol.

Bild: TT, Arkivbild

I teorin har monopolet upphört så fort man tillåter försäljning av alkohol på annan plats än i Systembolagets butiker. I praktiken kan gårdsförsäljning också få konsekvensen att monopolet upphör och försäljningen av alkohol kommer att ske utan de restriktioner som finns idag. Det svenska monopolet är ett undantag från reglerna i EU om fri handel av varor över gränserna.

Annons

Annons

I Finland finns gårdsförsäljning som ofta anförs som ett exempel på att den går att förena med ett bevarat monopol. Den försäljning som sker där gäller viner som är tillverkade av lokala produkter, bär och frukt. De har i Finland undantagits från monopolet och kan säljas fritt i mataffärer. Det är alltså någonting annat än den utredningen om gårdsförsäljning som initierats av förra regeringen föreslår.

Tunga instanser är negativa till gårdsförsäljning, bland annat barnombudsmannen som med oro noterar att antalet försäljningsställen av alkohol skulle öka drastiskt.”Det är med andra ord en betydligt större fråga än så kallad gårdsförsäljnings vara eller icke vara.” (Barnombudsmannen har alltså observerat att försäljningen till större delen kommer att ske inne i städer där inga ”gårdar" finns).

Kammarrätten i Göteborg tror inte att den går att förena med ett alkoholmonopol: "Det framgår i vart fall inte av utredningen varför det av folkhälsoskäl är nödvändigt att försäljning sker vid produktions- eller odlingsplatsen. Utredningens slutsats att ett tillåtande av gårdsförsäljning är konkurrensutjämnande för svenska tillverkare är inte heller något som kan beaktas vid prövningen enligt artikel 36 FEUF (Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). Kammarrätten kan därför inte komma till någon annan slutsats än att förslaget är oförenligt med den bestämmelsen.”

Är det någon som tror att endast lokal produktion kommer att säljas på ”gårdarna” har i alla fall Viva Wine Group (som importerar viner till Sverige) lovat all med all kraft med EU-regler i ryggen tvinga dem att även sälja viner från övriga Europa.

Var är då monopolet?

IOGT-NTO Backsjö genom Per Sundin

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan