Annons

Annons

Annons

Västernorrlands län

Insändare
Replik: Jodå, fysisk aktivitet på recept är effektivt

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Replik på ledare Behöver vi ett recept för att börja motionera? (ÖA 15/4).

Vi välkomnar debatten kring fysisk aktivitet. Flertalet studier visar att vi med ökad fysisk aktivitet bland annat förebygger och behandlar typ 2-diabetes och högt blodtryck samt minskar risken för insjuknande, återinsjuknande och dödsfall i hjärtinfarkt. Fysisk aktivitet minskar också risken för att drabbas av stroke, benskörhet, benbrott, depression, demens, och vissa cancertyper.

Vattengympa.

Bild: Carola Blank

Annons

Flera forskningsstudier har visat att Fysisk aktivitet på recept, (FaR) fungerar. I en studie såg man att mer än varannan patient, 65 procent, som fick ett recept från primärvården följde råden helt och 19 procent gjorde det delvis. Det är klart bättre än följsamheten till långtidsbehandling med läkemedel.

Annons

Metoden Fysisk aktivitet på recept är ett sätt för hälso- och sjukvården att kunna stödja patienter till ökad fysisk aktivitet. Dosering av fysisk aktivitet görs utifrån patientens specifika hälsotillstånd, diagnos, funktionsnivå och individuella förutsättningar. Ordinationen sker i dialog med patienten och utifrån evidens och med stöd av Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS).

Fysisk aktivitet på recept är också väldigt uppskattat av patienterna. Enligt en Sifoundersökning gjord på uppdrag av regeringens kommitté för främjande av fysisk aktivitet föredrar åtta av tio svenskar att läkare skriver ut ett recept på fysisk aktivitet i stället för mediciner. FaR, som är ett svenskt koncept, har även utsetts till ”best practice” av WHO och exporteras nu till 9 andra EU-länder.

Det ligger i hälso- och sjukvårdens uppdrag att arbeta förebyggande. Personer med ohälsosamma levnadsvanor har enligt patientlagen rätt att få information om sitt hälsotillstånd och de metoder som finns för att förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor, sjukdom eller skada. Förebyggande hälsovård är därutöver en förutsättning för att vi ska klara av en växande åldrande befolkning på såväl nationell som regional nivå.

Annons

Vi är mycket stolta över att vara bland de bästa i landet på att skriva ut Fysisk aktivitet på recept och vårt mål är att antalet patienter som får FaR ska bli ännu fler. På så sätt skapar vi möjlighet för goda hälsovinster, minskat behov av medicinering och sjukvårdskonsumtion. Detta gynnar oss alla, på såväl individ som samhällsnivå.

Annons

Nuförtiden är det troligen ingen som blir förvånad när man på sin hälso-vårdcentral får frågan om rökning och vid behov erbjudande om stöd för att sluta. Min förhoppning är att bevisen kring nyttan med fysisk aktivitet och FaR som metod sprids på samma sätt som kunskapen om tobakens negativa påverkan på hälsan tidigare gjort och gör.

Iwona Jacobsson, folkhälsostrateg, Region Västernorrland

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan