Annons

Annons

Annons

Äldrevården

Insändare
Vi vill ha äldreboende på Köpmanholmen!

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Politiker som vill erbjuda sina medborgare en värdig äldreomsorg behöver ha en beredskap för denna utveckling. En lång väntan på äldreboendeplatser skapar ett stort lidande och otrygghet hos äldre och deras anhöriga.

Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät visar att det finns ett underskott på äldreboenden redan idag. Detta trots att behoven dämpats under pandemin då inflyttningstakten varit lägre. Nationella prognoser pekar på att det kommer att saknas många äldreboenden under kommande år då antalet äldre blir fler. Finansdepartementet har tidigare bedömt att 560 nya äldreboenden behövs till år 2026. Det är en byggtakt vi inte är i närheten av i dag.

Annons

Annons

Bild: Robbin Norgren

På Köpmanholmen finns i dag över huvud taget ingen form av äldreboende och Örnsköldsviks kommun verkar underskatta behoven. Läser man ÖrnsköldsviksAlliansen förslag till budget för 2023 med plan till 2026 samt investeringsplan till 2027 kan man endast drömma om intresset för äldre och barn på Köpmanholmen och intresset från övriga partier är på samma låga nivå.

Någon kommunal bostadsförsörjningplan finns över huvud taget inte för Köpmanholmen och detaljplaner saknas.

Köpmanholmens Samhällsförening har arbetat för att få en etablering av trygghetsboende till stånd och intresserad aktör finns. Ärendet ligger på politisk nivå inom kommunen och där verkar det inte hända något.

Särskilt boende vill politikerna se i bland annat Bjästa och föreslår 56 platser i vård- & omsorgsboende. Varför inte placera 25 av dessa platser på Köpmanholmen som befolkningsmässigt är nästan lika stort som Bjästa?

Men det är väl som vanligt, att det saknas mark för byggande av bostäder på Köpmanholmen och i väntan på ny översiktsplan och detaljplaner så händer ingenting.

Örnsköldsviks kommun skall växa till 65 000 år 2030 men det finns inga visioner för kommundelarna utanför centralorten i allmänhet och Köpmanholmen i synnerhet.

89340 Köpmanholmen

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan