Annons

Annons

Annons

Krisen i Region Västernorrland

Insändare
V: Därför säger vi nej till majoritetens utredningsdirektiv

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

S/M/C har lagt fram ett utredningsdirektiv om sjukhuset i Sollefteå. Vi sa först ja till att ta fram utredningsdirektivet, men när vi sett det färdiga direktivet säger vi nej. Vi hoppades på en öppen och övergripande utredning där hela länets behov av god, nära och jämlik vård skulle sättas i fokus – även Sollefteå-Ådalens behov. Det som presenterades var något helt annat.

Majoritetspartiernas politiska inställningar styr fokuset och direktivet innehåller stängda frågeställningar, utan utrymme för ett helhetstänk. Exempelvis handlar ”utvecklingsspåret” bara om att se över den nuvarande operationsverksamhetens omfattning. Spåret ”återuppbyggnad” (som vi i och för sig sympatiserar med), fokuserar endast på de verksamheter på Sollefteå sjukhus som stängde 2016-17. Det finns ingen intention att utreda hur de egentliga behoven av verksamheter ser ut i hela länet framgent. Direktivet saknar helt ansatsen att utreda hur regionen ska säkerställa en god, nära och jämlik vård i hela länet.

Annons

Annons

Bild: Ove Öst

Västernorrlänningarna ska kunna känna sig trygga med att sjukvården fungerar i hela länet. Så är det inte idag. Mängder av patienter har farit illa i spåren av stängningarna av verksamheter på Sollefteå sjukhus. Vi har stora kompetensförsörjningsproblem, ett gigantiskt behov av hyrpersonal (som drabbar både personal och patienter) och en underbudgeterad hälso- och sjukvård på 402 mkr i år. Något som majoriteten inte ens vill prata om.

Problemen är stora, men det enda utredningen gör är att låta den våta filt som drivit på personaltapp i Sollefteå ligga kvar, alltmedan trycket på vården i hela länet ökar.

Frågan om Sollefteå sjukhus vara eller icke är djupt sorglig. Vi i Vänsterpartiet vet att 30 års marknadstänk på nationellt plan har lett fram till det pressade läge vi har idag inom sjukvården. När övriga partier pratat sig varma om effektiviseringar av offentlig verksamhet och undan för undan strypt resursfördelning till kommuner och regioner har vänstern skrikit sig hesa i protest.

I vårt län har de bristande resurserna och kortsiktiga besparingarna frammanat den felaktiga slutsatsen att länet har för många akutsjukhus! Vi vet dock bättre. Det är tydligt att stängningarna av verksamheter på Sollefteå sjukhus inte räddat regionen. Både ekonomin och pressen på länets hela vårdsystem är mycket sämre idag än 2016. Fokus borde ha legat på hur vi på bästa sätt använder våra tre akutsjukhus!

Annons

Annons

Därför säger vi nej till utredningen som nu föreslås. Det bästa för regionen är istället att ta steg som säkerställer en god, nära och jämlik vård i hela länet. Det inkluderar en bassjukvård med akut kirurgi, ortopedi och kvinnosjukvård, samt förlossning och BB på alla våra tre sjukhus i länet.

Vänsterpartiets regiongrupp:

Nina Orefjärd, Kramfors

Jonas Sjödin, Sundsvall

Ulrica Ödebygd, Örnsköldsvik

Lars-Gunnar Hultin, Härnösand

Inger Fängström, Sollefteå

Carl-Fredrik Edgren, Härnösand

Marie Hansson, Sollefteå

Hans Wiklund, Sundsvall

Emelie Gårdman, Sundsvall

Sebastian Gunnesson, Kramfors

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan