Annons

Annons

Annons

Västernorrlands län

Insändare
S: Svårt att få lån till bostäder på landsbygden

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Intresset för att flytta till landsbygden har ökat i Sverige. Inte minst tog det fart i samband med coronavirusets spridning, då digitala mötesformer lärde oss att allt fler kunde jobba på distans. Den gröna näringen och gröna industrin samt den ökade besöksnäringen har lett till nya arbetstillfällen som lockar allt fler att bosätta sig utanför storstadsområdena.

Bristen på bostäder på landsbygden drabbar hela kommuner. För de landsbygder som har brist på arbetskraft blir det svårt att rekrytera om det inte finns lediga bostäder i området och service och skolor riskerar att läggas ned. En investering i bostadsbyggande i hela Sverige skulle definitivt bidra till att minska klyftan mellan land och stad.

Annons

Annons

Det är viktigt att komma ihåg att det finns olika slags landsbygder med olika förutsättningar i Sverige. Men när jag lyssnar till kommun- och regionföreträdare i hela Norrland så lyfts oftast svårigheterna med att få banklån för byggande på landsbygden. Bankerna vill inte låna ut eftersom produktionskostnaden blir högre än marknadsvärdet och lånet blir därmed en risk för banken. Det är också svårt att bedöma, eller ompröva marknadsvärdet när få bostäder säljs. Det här gör att människor som har fasta inkomster som vill bygga ett hus i inlandet får svårt göra det.

Detta är ett problem som försvårar befolkningstillväxt i flera av kommunerna i Norrland.

Utmaningarna på bostadsmarknaden behöver lösas av stat och kommun i samverkan. Genom en ny, samlad bostadsförsörjningslag kan det gemensamma ansvaret tydliggöras skapa förutsättningar för en mer målinriktad och tryggare bostadsförsörjning. Idag har Kommunerna huvudansvaret för att invånarna har tillgång till bra och hållbara bostäder.

Vi socialdemokrater ser ett behov av att staten tydligare ska ta ledning, visa den politiska viljeinriktningen och hantera bostadsförsörjningen. Staten bör kunna bidra med fler aktiva åtgärder. Exempel på sådana kan vara landsbygdslån och någon form av statlig medfinansiering/mellanfinansiering kopplad till tydliga kreditvillkor vad avser hyresnivå, klimatstandard och sociala hänsyn.

Det behövs ett nytt sätt att värdera boende på landsbygden, en ny politik för bostadsutveckling i hela landet. Jag hoppas regeringen kan se helheten, ställa krav på bankerna och omvärdera den rådande bostadspolitiken. Så att hela Sverige kan leva.

Anna-Belle Strömberg (S), riksdagsledamot från Västernorrland

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan