Annons

Annons

Annons

Krisen i Region Västernorrland

Insändare
Därför utreder vi sjukhusen i länet

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Behovet av hälso- och sjukvård är i en ständig förändring och den medicintekniska utvecklingen har lett till att sjukdomar som tidigare var en dödsdom kan behandlas och även botas. Dessutom kan operationer som förr krävde att patienten blev kvar på sjukhus nu göras så effektivt att patienten kan vara hemma igen samma dag. Det kräver högre kompetens och ny, dyrare teknik samtidigt som det råder extrem brist på sjukvårdsutbildad personal i hela landet och antalet äldre invånare ökar kraftigt. Förändringen gör att hela vården behöver ställa om för att kunna möta behovet av en mer nära vård. Det väcker också frågan om vilket uppdrag och ansvar de mindre sjukhusen ska ha.

Sjukhusen i Västernorrland.

Bild: Arkivbild

Annons

Annons

Regionen behöver se över sjukhusstrukturen och nyttjandet av länets tre sjukhus. Där är framför allt bilden av sjukhuset i Sollefteås roll allt för splittrad bland invånare, personal och politiska partier.

Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet har därför enats om en grundlig och oberoende extern utredning som ska ge ett gemensamt faktaunderlag till att hälso- och sjukvården kan få bättre förutsättningar att möta dagens och morgondagens behov av vård. Grundförutsättningen är att alla invånare i Västernorrland ska ha tillgång till kvalitativ och patientsäker vård. För krävs utbildad personal och att ekonomin måste hålla ihop. Därför behöver vi ta reda på hur vi bäst möter behovet av vård i hela länet, genom en förändrad sjukhusstruktur i tre alternativ

✔ Om sjukhuset i Sollefteå fortsätter med nuvarande verksamheter och att vara en viktig del i länet med utveckling av planerade operationer.

✔ Om förutsättningar finns för en nystart av akutkirurgi, akutortopedi, akut kvinnosjukvård samt BB/förlossning vid sjukhuset i Sollefteå och hur en nystart påverkar verksamheterna vid sjukhusen i Sundsvall och Örnsköldsvik.

✔ Om nuvarande verksamheter vid sjukhuset i Sollefteå minskas och sjukhuset avvecklas i sin nuvarande form samt hur det påverkar verksamheterna vid de andra två sjukhusen i länet.

En extern och oberoende expertkompetens ska leda utredningen som ska resultera i ett förslag till beslutsunderlag sommaren 2024. Tills dess ska verksamheterna vid sjukhuset i Sollefteå fungera lika som idag och kunna fortsätta med det goda arbete som görs. Detta oavsett om staten genom tillfälliga bidrag är beredd att tillföra nya pengar för ny verksamhet vid sjukhuset under tiden som utredningen pågår. Vid nästa hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN) kommer beslut fattas om att ta fram direktiv för hur utredningen ska gå till och regionstyrelsen beslutar sedan om upphandling. HSN kommer därefter att följa arbetet med utredningen regelbundet för att garantera politisk insyn. Under utredningen kommer samråd att ske med berörda kommuner med flera.

Annons

Vi är övertygade om att utredningen kommer att ge oss alla en tydligare bild över vilka förutsättningar och konsekvenser som finns för att kunna ge våra invånare vård utifrån behov i hela länet.

Elina Backlund Arab (S), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

Viktoria Jansson (M), vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

Dennis Moström (C), ledamot hälso- och sjukvårdsnämnden

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan