Annons

Annons

Annons

Framtiden för Örnsköldsviks Gymnasium

Insändare
Näslund, en enig nämnd gav Sweco uppdraget

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

På Bildningsnämndens sammanträde den 13/12 kommer vi politiker att få en presentation av Swecos utredning gällande en modern och sammanhållen gymnasieskola. Att Lars Näslund (artikel i Allehanda 21/11) inte tycker att förslag på olika alternativ ska tas fram visar på att han är av annan åsikt än sina övriga kollegor i Örnsköldsviksalliansen. Det var nämligen en helt enig nämnd som beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram både en projektplan och kravspecifikation baserat på bland anant input och underlag från oss politiker.

Annons

Lars Näslund (M) och Erika Howcroft (S).

Bild: Robbin Norgren, Maria Edstrand

Annons

En kravspecifikation och ett projektmål som bland annat statuerar att utredningen ska ge minst två förslag på hur en framtidens samlad gymnasieskola skulle kunna se ut. Den ska innehålla bland annat en bedömning av hur behov av investeringar i lokaler ser ut för ett förslags genomförande. Den ska även beskriva framtida driftsformer och kostnader för gymnasieskolan samt kringliggande bostadsområden och aktuella planer för bostadsbyggande.

Detta är några av de antal kriterier som fastställts av oss politiker i projektmålen som endast kan besvaras genom att Sweco tar fram konkreta förslag i arbetsmaterialet för oss i nämnden att ta ställning till, helt enligt det uppdrag som vi har gett.

Gällande vilket innehåll en skola ska ha har vi både en skollag som styr och en mycket kompetent profession som kan.

En god dialog över partigränserna har resulterat i att en enig nämnd satt bollen i rullning genom att i juni 2021 ge uppdraget till förvaltningen att ta fram en projektplan för utredningen, till att nu i december 2022 få ta del av resultatet i form av en gymnasieutredning utförd av extern aktör är både positivt och helt enligt tidsplan. Varken utredningen eller Bildningsnämnden har tagit särskild hänsyn till vad som kittlar Näslund, men istället lagt fokus på kvalité i undervisning, likvärdighet, kompetensförsörjning och en god yttre- och inrelärmiljö.

Annons

Hade inte Näslunds Moderatkollegor uteblivit från nämndens möten under ett halvårstid så hade de säkert kunnat förmedla både vår dialog, process och diskussion till honom. Att däremot vara upprörd och uttala sig om vad som är Swecos uppdrag utan att vara insatt är bara bakvänt och tokigt.

Erika Howcroft (S), Ordförande Bildningsnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan