Annons

Annons

Annons

Nedskärningarna på Kulturskolan

Insändare
Kulturskolan – en kostnad eller en investering?

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Kulturskolans hela budget utgör fem (5) promille av Örnsköldsviks kommuns budget. Den föreslagna besparingen på 25 procent, fem miljoner, innebär ett hårt slag mot hela verksamheten. Enligt den borgerliga alliansen är detta ett nödvändigt offer för att kommunen skall klara sig ekonomiskt i framtiden. Hur kommer besparingsförslaget påverka områden som inflyttning, utflyttning, trivsel, besöksnäring, elevhälsa?

Alliansens huvudargument är: ”Kulturskolan är inte en lagstadgad verksamhet”. Om så är fallet uppstår två funderingar. Varför skrotar ni inte hela verksamheten då? Och det torde finnas många fler icke lagstadgade verksamheter som ska åka ut i kylan. Eller är det bara kulturen som skall amputeras.

Annons

Bild: Privat

Annons

Den andra funderingen är att Kulturskolan har ett mervärde utöver den positiva effekt som skapas mellan lärare och elev. Undertecknad vill bidra med några synpunkter i förhoppning att ni bryr er.

Vill man att befolkningen skall öka i Örnsköldsvik? De större företagen i Örnsköldsvik måste till viss del rekrytera personal till Örnsköldsvik. En familj som inte har släkt och vänner i staden ställer sig naturligtvis frågan: ”Vad finns det för kultur, idrott och friluftsliv för vuxna och barn i Örnsköldsvik?”

Här utgör Kulturskolan tillsammans med andra upplevelseaktörer en viktig pusselbit. Det finns många forskningsbelägg om kulturens betydelse som lokaliseringsfaktor.

Att Kulturskolan i Örnsköldsvik utnämnts till en av de bästa i Sverige torde ha positivt inflytande om någon funderar på att flytta till Örnsköldsvik. Pianisten Per Olsson är ett annat lysande exempel på Kulturskolans betydelse. När man satsar på bredden kommer flera att lysa i toppen. Precis som Modo gör nu.

Kultur och psykisk hälsa. Det här en fråga som man ibland hanterar slarvigt. Man kan inte säga att kulturell verksamhet per automatik leder till hälsa. Men däremot kan man säga att med avsaknad av kulturell och idrottslig stimulans ökar risken för både banande av psykisk ohälsa och/eller kriminell verksamhet.

Enligt Alliansens svar i Tidningen 7 säger man: ”barn med särskilda behov och barn med psykisk ohälsa skall man satsa på.” Det intressanta i detta uttalande är att få reda på vilket konto som tar kostnaden för det åtagande. Min bedömning är att gruppen med psykisk ohälsa kommer att öka som en följd av nedskärningen av profylaktisk verksamhet som Kulturskolan också bidrar med. Om så är fallet var det inte en lönsam nedskärning, men kostnaden visar sig på ett annat konto.

Jag har förståelse för att prioriteringar måste göras, men jag saknar konsekvensanalysen av besparingen.

Huvudfrågan blir hur snävt vi ser på Kulturskolan. Jag vill vidga blicken för där blicken går vida, vill tanken gå långt.

Sigge, kulturkonsument som bryr sig

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan