Annons

Annons

Annons

Örnsköldsvik

Insändare
Replik: Ofta behövs högre kyrkoavgift på landsbygden

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Replik på ”Varför är kyrkoskatten olika hög” (ÖA 4/11).

För Svenska kyrkan är det lokala självstyret en viktig identitetsfråga. Svenska kyrkan är inte en toppstyrd koncern utan framträder främst i lokala församlingar och pastorat. I varje lokal församling eller pastorat finns ett demokratiskt valt kyrkofullmäktige som högsta beslutande organ, vilka fastställer kyrkoavgiften. En god ekonomisk förvaltning är ett krav som kan ställas på de folkvalda.

Annons

Annons

Björna kyrka.

I kyrkoavgiften ingår även en del som går till stiftets arbete. Förutsättningarna är väldigt olika i de lokala enheterna inom Svenska kyrkan, likaså i de olika stiften. Ofta behövs det en högre kyrkoavgift på landsbygden. I många storstadsförsamlingar, som till exempel på Lidingö, som du nämnde, finns bättre ekonomiska förutsättningar än i många landsbygdsförsamlingar som har ett mindre antal medlemmar och även lägre genomsnittliga inkomster. Dessutom medför kulturminneslagen en stor kostnad för enheter med många kyrkor att underhålla. Samtidigt innebär den procentuella avgiften, istället för en fast summa, att den som tjänar mer betalar mer.

Frågorna du ställer är relevanta, och de har lyfts i kyrkomötet som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Det har dock ansetts svårt att finna en bra och rättvis lösning.

I Örnsköldsviks södra och norra pastorat strävar vi efter ett kostnadseffektivt användande av kyrkoavgiften för att den viktiga verksamheten ska kunna bedrivas för alla dem som söker sig till våra kyrkor för att finna stöd och hjälp, tröst och hopp, kraft och mod att leva sina liv i en orolig tid. Vi vill finnas till för alla som bor och verkar i våra församlingar, såväl unga som äldre. Men som du skriver behövs våra medlemmar, för att den viktiga kyrkliga närvaron i Örnsköldsvik ska kunna bibehållas.

Marie Edström och Peter Persman, kyrkoherdar i Örnsköldsviks norra respektive södra pastorat

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan