Annons

Annons

Annons

Västernorrlands län

Insändare
Brist på röntgensjuksköterskor ger långa väntetider

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Det är stora skillnader i hur många röntgensjuksköterskor det finns per invånare mellan Sveriges regioner och situationen försvåras av att alla regioner uppger brist på denna viktiga profession. Nu måste arbetsgivarna i alla regioner arbeta aktivt för att behålla och locka fler till yrket. Region Västernorrland är inget undantag, här finns färre röntgensjuksköterskor per 100 000 invånare än riksgenomsnittet och det bidrar till att patienter får vänta på diagnos och behandling. Arbetsvillkoren måste förbättras och vår nyckelkompetens måste användas bättre när vården ska digitaliseras och flytta närmare patienterna.

En toppmodern magnetkamera.

Bild: TT

Annons

Annons

Röntgen, eller bild- och funktionsdiagnostik, är en grundläggande och central funktion inom vården. Varje år utförs över 5,5 miljoner röntgenundersökningar i Sverige och merparten av dessa utförs av legitimerade röntgensjuksköterskor. När undersökningarna fördröjs, fördröjs både diagnoser och behandlingar för patienterna, med förvärrade besvär och i värsta fall dödsfall som resultat. Röntgen är ett tekniktungt område där vi säkrar att patienterna inte utsätts för mer strålning än nödvändigt vid undersökningen. Röntgensjuksköterskan har en unik utbildning med radiologi och omvårdnadskompetens relaterad till det specifika uppdraget. Arbetet kräver specifika kunskaper med både djup och bredd i kompetensen, eftersom vi självständigt planerar, utför, framställer och kvalitetsgranskar de röntgenundersökningar som ligger till grund för patientsäker diagnos och behandling.

Enligt Socialstyrelsens senaste statistik uppger nu samtliga landets 21 regioner att det råder brist på röntgensjuksköterskor och tyvärr har det blivit värre över tid.

Vi efterlyser att nya styret i region Västernorrland tänker långsiktigt och proaktivt när det gäller invånarnas tillgång till röntgen och efterföljande diagnos och behandling. Vägen dit går genom att regionen satsar på att vara en attraktiv arbetsgivare så att vi får fler kollegor. I samband med den internationella yrkesdagen för röntgensjuksköterskor, 8 november, föreslår Vårdförbundet;

Annons

• Regioner och privata vårdföretag måste säkerställa goda och säkra arbetsvillkor för att både behålla och locka fler till yrket. Röntgensjuksköterskorna är för få idag och har för dålig löneutveckling.

Annons

• Inför en nationellt reglerad och lagstadgad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor. I takt med att vården utvecklas behöver personalens kompetenser utvecklas.

• Låt oss ta en nyckelroll inom digitalisering, mobilisering och teknikutveckling, så att vården moderniseras och flyttar närmare individen. Vi har unik kompetens om avancerad medicinsk teknik och digitalisering, och om hur det kan gynna både den nära vården och den högspecialiserade vården.

Röntgensjuksköterska är ett fantastiskt yrke men vi är för få! Med våra förslag kan vi vända utvecklingen till det bättre och framtidssäkra en central funktion i vården.

Madelene Meramveliotaki, vice ordförande i Vårdförbundet, tillika legitimerad röntgensjuksköterska

Kenneth Byström, ordförande i avdelning Västernorrland Vårdförbundet

Sofia Nordin, ledamot i avdelning Västernorrland Vårdförbundet, tillika legitimerad röntgensjuksköterska

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan