Annons

Annons

Annons

Örnsköldsvik

Insändare
V: Kommunens system bidrar till stora barngrupper

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Vi i Vänsterpartiet välkomnar diskussionen och viljan att förändra barngruppernas storlek i kommunens förskolor.

Anledningen till att vi inte kommit längre i förändringsarbetet att minska dessa beror på något som kallas för ”resurssystemet”. Det är det system vi använder för att räkna ut hur mycket personal vi ska ha i våra barngrupper.

Vår kommun använder ett resurssystem som inte fungerar och som är en bidragande faktor till de stora barngrupperna. Både rektorer och personal inom förskolan har påvisat systemets brister under många år men många av våra politiker är omedvetna om hur systemet verkligen fungerar.

Annons

Annons

Enkelt förklarat så bygger systemet på två tydliga delar: Barnens ålder och antal timmar i förskola. Ju yngre barn desto högre personaltäthet. De äldre barnen anses inte uppta eller behöva lika mycket tid av pedagogerna.

Barn som är på förskola som motsvarar en heltidsarbetande vårdnadshavare genererar mer personal än de barn som är där färre timmar (15-timmars barnen).

Det här systemet är en uträkning byggd på siffror utan verklighetsförankring. Självklart är våra äldre förskolebarn i behov av lika mycket tid av pedagogerna som de yngsta, skillnaden är bara vad tiden används till. För att förskolans pedagoger ska kunna arbeta i enlighet med läroplanens mål och intentioner behöver de lika mycket tid till varje barn oavsett ålder.

Systemet vi använder orsakar därför stora barngrupper eftersom vi måste öka antalet äldre barn för att få tillräckligt mycket personal för att det ska vara möjligt att skapa ett schema som fungerar. Alternativt måste avdelningarna vara åldersblandade.

På grund av att resurssystemet också utgår från tiden barnen är i verksamheten så innebär det att det krävs flera 15-timmars barn för att nå upp till samma mängd personal som på ett heltidsbarn. I verkligheten betyder det att jag skulle kunna ha en barngrupp på 12 barn under förmiddagen varav cirka hälften av dessa klumpas ihop och räknas som ett barn och genererar därför väldigt lite personal. Det innebär i sin tur att avdelningarna måste nyttja mest mängd personal då 15-timmars barnen är på plats och blir tvungna att slå ihop avdelningar på eftermiddagarna för att få schemaraderna att gå ihop. Det är en av anledningarna till varför alla avdelningar tvingas vara ute varje eftermiddag oavsett väderlek, om det inte finns tillräckligt stora gemensamma ytor inne. Det kan vara svårt att förstå sig på detta besvärliga resurssystem. Men jag tror att vi kan enas om att det måste förändras. Vi kan inte lagstadga om antalet barn per barngrupp om resurssystemet i vår kommun fungerar som det gör idag.

Annons

Vi i Vänsterpartiet vill också se en förändring av pedagogernas rätt till planeringstid. För att förskolan, men också fritidshem, ska kunna hålla högsta kvalitet behöver pedagogerna schemalagd tid för planering och reflektion.

Sammanfattningsvis: Vänsterpartiet vet vad som krävs för att uppnå positiv förändring och blir glada att se att viljan till förändring finns hos fler av våra politiker.

Gabrielle Thorsell och Maud Persson, Vänsterpartiet Örnsköldsvik

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan