Annons

Annons

Annons

Annons

Örnsköldsvik

Insändare
Skolskjutsreglementet är omoraliskt

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

I kommunfullmäktigemötet 20201214 fattades beslutet att bygga en ny simhall för 120 miljoner kronor. Socialdemokraternas argument för byggande av simhallen: ”Det är inte försvarbart att ”våra” barn ska vara ute efter vägen i bussar, för att åka till serviceorter. Man måste prioritera folkhälsan, före andra investeringsbehov”. Enligt kommunallagen och likställighetsprincipen gäller det argumentet för alla skolresor i kommunen. Ett prejudicerande beslut, som innebär att inga skolor kan läggas ner, om det innebär längre resväg.

Annons

Annons

Bild: Jonathan Jansson Åkerberg

Det nya skolskjutsreglementet för landsbygden, prioriterar inte folkhälsan och är enligt ovanstående lagar, olaglig. Den började gälla vid höstterminsstarten 2021, det vill säga efter simhallsbeslutet. Reglementet innebär att skolelever på landsbygden, utöver den vanliga skoldagen kan få upp till fyra timmars restid/dag och de mindre barnen kan få över fem timmar, inklusive väntetid.

Skolskjutsreglementet ser ut så här:

Elever i förskoleklass upp till åk 2: får gå upp till 2 km till busshållplatsen. Elever i åk 3-9: får gå upp till 3 km till busshållplatsen.

Sedan står det i reglementet att själva bussfärden enkel väg, bör helst hållas inom 80 min/resa. Dessa resor görs morgon och kväll, fem dagar/vecka. På landsbygden finns inga trottoarer eller gatubelysning. Barnen går i mörker, oavsett väder och temperatur, delar vägbana med personbilar, timmerbilar, plogbilar. För att minimera antalet skolskjutsar, har kommunen dessutom godkänt en maximal väntetid på skolan, 90 minuter/dag, för elever i förskoleklass upp till åk 2.

Örnsköldsviks kommun godkände därmed en restid för landsbygdseleverna upp till 712 timmar, plus 267 timmars väntetid för de yngre, per läsår. Samtidigt som ni tidigare bestämt att hälsan för ”våra barn” i centrala Ö-vik skulle ta skada av i genomsnitt två timmars bussåkande per läsår. Förklara det?

Annons

Annons

Om demokratin fungerar, ska alla landsbygdsskolor leva vidare, så länge nya simhallen står kvar. Skolskjutsreglementet är omoraliskt. Skolundervisning är lagstadgad. När skoldagen är slut, ska eleverna omgående få trygg skolskjuts hem. Örnsköldsviks kommun får statliga bidrag till detta.

Irene Svedberg

Annons

Annons

Till toppen av sidan