Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
C: Sveriges narkotikapolitik är ovetenskaplig och förstör för missbruksvården

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Medan Sverige stolt kallar sig ett välfärdsland ligger vi absolut värst till i narkotikadödlighet, och Västernorrland är över rikssnittet. Missbrukssjukdom är idag den enda formen av sjukdom som i praktiken är kriminaliserad. Och hur det går när man kriminaliserar sjukdom ser vi på dödstalen. Narkotikapolitiken är en svensk skamfläck, och måste börja prioritera människors hälsa framför slagord om tuffare tag mot knarket. Tuffare tag botar nämligen inte sjuka och utsatta missbrukare.

Anton Ångman, läkarstudent och riksdagskandidat för Centerpartiet och Sanna Jonsson, beteendevetare och regionkandidat för Centerpartiet och Erik Orrell, socionom och ordförande Centerpartiets ungdomsförbund Västernorrland.

Bild: Pressfoto

Svensk narkotikalagstiftning bygger på kriminalisering av innehav av droger, försäljning och smuggling. Men vad många kanske inte vet om är att det även är olagligt att ha drogerna i kroppen. Det sistnämnda innebär ett flertal problem, eftersom missbrukare som behöver sjukvård samtidigt blir kriminella av samma anledning. Detta har tyvärr lett till att de som behöver vård inte söker den, av rädslan att lagföras och straffas. Detta drabbar en redan mycket hårt utsatt grupp, och försvårar ytterligare för att de ska kunna ta sig på rätt bana i livet.

Annons

Annons

Västernorrland ligger över rikssnittet när det gäller narkotikarelaterad dödlighet, och många drabbade är unga. Fokus måste vara missbruksvård, och missbruksvården måste utgå från att minska skadan och i största möjliga mån bota och lindra symtomen. Exempel på detta är att vetenskapligt bekräftade metoder som sprututbytesverksamhet, eller att i större mån möjliggöra utdelning av läkemedel som kan häva en dödlig överdos.

Samtidigt som regeringen länge upprepat vikten av att lyssna på experterna och Folkhälsomyndigheten har de själva vägrat hörsamma deras uppmaningar om att revidera narkotikapolitiken. Forskare inom beroendesjukdomar har under längre tid kritiserat dagens lagstiftning med argument såsom att straff inte hjälper mot missbrukssjukdom. I maj 2020 uppmanade även Folkhälsomyndigheten regeringen att utreda om dagens lagstiftning fungerar, eller om den gör mer skada än nytta. Med andra ord utreda om dagens lagstiftning överhuvudtaget är bra eller dålig. Det vägrade socialministern Lena Hallengren, eftersom Socialdemokraterna hellre tycks vilja gå på magkänsla i frågan. Att på förhand bestämt sig vad som fungerar är inget annat än vetenskapsfientlig moralism.

Den enda vägen framåt är att lyssna på forskningen och Folkhälsomyndigheten, och utreda hur Sveriges framtida narkotikalagstiftning ska se ut. Mycket talar för att en avkriminalisering, samtidigt som man fortsätter ta sig an den organiserade brottsligheten, skulle hjälpa de som är i missbrukssjukdom. De skulle få vård i stället för att jagas, och kunna hamna på rätt bana i livet.

Annons

Annons

Det är dags att regeringen sätter människors hälsa framför prestige och tuffare tag mot samhällets svagaste. Missbrukare är människor, någons anhörig och förtjänar samhällets stöd i stället för straff. I slutändan måste människors hälsa vara viktigare än att vinna kortsiktiga politiska poänger.

Anton Ångman, läkarstudent och riksdagskandidat för Centerpartiet

Sanna Jonsson, beteendevetare och regionkandidat för Centerpartiet

Erik Orrell, socionom och ordförande Centerpartiets ungdomsförbund västernorrland

Annons

Annons

Till toppen av sidan