Annons

Annons

Annons

Annons

Regionvalet 2022 i Västernorrland

Insändare
Mellannorrlands Hospice – en tillgång att värna om

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Vården är en av de frågor som står högst upp på listan när väljarna tillfrågas om vad som är viktigt för deras syn på politiken. Pandemin som är i allas färska minne med många av våra boende i Västernorrland som drabbades och flera som även fick betala med deras liv, har satt fokus också på frågan om vård i livets slutskede. Den palliativa vården diskuterades på både gott och ont.

Mellannorrlands Hospice. Bild: Jan Olby (med hans tillstånd att publicera)

Några tyckte även att den palliativa vården under pandemin var närmare obefintlig, andra menade till och med att den bidrog till att människor dog genom att de drabbade ”matades” med morfin. Detta är förstås fullständigt fel. Det visar dock att begrepp som palliativ vård och vård i livets slutskede, förknippas enbart med döden, som i vårt samhälle har blivit en mycket ångestladdad och marginaliserad företeelse. I detta sammanhang uppfattas Hospice också i fleras föreställning som ett ”dödens hus”. Att stå inför livets slut och att dö gör ont, både i kropp och själ, men morfin är inte det som krävs för att lindra den själsliga smärtan.

Annons

Annons

Verksamheten på Mellannorrlands Hospice finns sedan 2007. Hittills har vi tagit emot närmare 2000 patienter i livets slutskede från hela Västernorrland. Alla har sammansatta symtom och omvårdnadsbehov av kroppslig och själslig art och kan inte alltid vårdas i hemmet, på sjukhus eller på kommunens särskilda boenden. Mellannorrlands Hospice fyller detta tomrum. Anseendet för vårt Hospice är mycket stort i Västernorrland och även runt i landet. Också muntliga och skriftliga vittnesmål uttrycker en mycket hög nöjdhet med vården och bemötandet. Alla får vi känna stolthet över att vi har ett välfungerande hospice i Västernorrland.

Mellannorrlands Hospice är en idéburen vårdgivare utan vinstsyfte. Finansieringen sker genom vårdavtal med regionen och de flesta av regionens kommuner, där regionen och gästens boendekommun delar på vårddygnskostnaderna till hälften vardera. Den avtalade ersättningen täcker dock tyvärr inte alla kostnader. Vi nås dessvärre med jämna mellanrum av uppgifter att vårdavtalen ifrågasätts av några politiker och tjänstemän, vilket riskerar Mellannorrlands Hospice existens.

Inför höstens val har vi därför ställt tre frågor till de politiska partierna i Västernorrlands region och kommuner.

Hur ställer sig ditt parti till:

1. behovet av palliativ vård i regionen och i kommunerna? Hur tänker ni att den palliativa vården i regionen och i kommunerna kan utvecklas?

Annons

2. Mellannorrlands Hospice och dess vara eller icke vara?

3. att Mellannorrlands Hospice finansieras med offentliga medel till hälften från regionen och till hälften från gästens boendekommun genom hållbara och kostnadstäckande vårdavtal med Mellannorrlands Hospice?

För Mellannorrlands Hospice: Matthias Brian, Kjell Carnbro, Linda Eriksson, Elisabet Finné, Petra Flygare, Anders Forsslund, Carl Martinsson, Linda Morin Ahrås, Carin Nilses, Eva Sjöblom, Åsa Tjernell

Annons

Annons

Till toppen av sidan