Annons

Annons

Annons

Annons

Regionvalet 2022 i Västernorrland

Insändare
L: Vi lovar 100 miljoner till ökade löner och ökad tillgänglighet

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Regionvalet i Västernorrland står för dörren. Det är ett viktigt val. Det finns många utmaningar att hantera och att fortsätta göra på samma sätt kommer ofelbart leda till att sjukvården i Västernorrland om fyra år befinner sig i samma besvärliga läge som i dag.

Bild: Privat, Erik Wikström

Trots personalens stora ansträngningar och höga kompetens är detta inte en framkomlig väg. Vi måste genomföra kloka förändringar tillsammans med regionens medarbetare. Andra partier har lagt sina förslag, t ex att helt stänga sjukhuset i Sollefteå. Vi tror inte att det är en klok väg. Västernorrland har behov av tre akutsjukhus. I stället är det satsningar som förebygger ohälsa och minskar behovet av sjukhusvård som måste stå i fokus. Två sådana områden är folkhälsan och det psykiska måendet. I vårt län finns stora utmaningar kopplat till fetma, till hjärtproblem och till psykisk ohälsa.

Annons

Annons

Viktiga utmaningar som framför allt innebär lidande för många människor, men också höga kostnader för vårdapparaten. Vi behöver bryta denna utveckling. Liberalerna går därför till val på ökade satsningar på folkhälsa och en utbyggd psykiatrisk verksamhet. Särskilt viktigt är det att bygga ut stödet till barn- och ungdomar med psykisk ohälsa – här vill vi fortsätta och öka satsningar som redan har påbörjats. Avgörande är också att mer av den vård som behövs kan fås på vårdcentralerna runtom i Västernorrland.

Med ökad tillgänglighet, till exempel genom ökade öppettider och möjlighet till digitala kontakter kan vården ges närmare. Liberalerna vill därför satsa 100 miljoner riktat mot primärvården i Västernorrland – pengar som ska användas för att öka tillgängligheten och för att höja lönerna för personalen vid länets vårdcentraler. Som jämförelse kan nämnas att allmänsjuksköterskor på sjukhusen fått cirka 3000 kronor och specialistundersköterskor 450 kronor i löneökning. Hur löner sätts och lönepotter fördelas är självklart en fråga som ska förhandlas mellan parterna, men vi vill ändå visa på exempel på satsningar från regionens egen hemsida.

Liberalerna vill ha större och tydligare satsningar samtidigt har Socialdemokraterna bromsat. Just lönesatsningar på personal är ett tydligt exempel. Beslutet att höja lönerna för personal inom vården i Västernorrland är rätt. Men det är beklämmande att dessa satsningar inte också gäller personal vid vårdcentralerna. Deras jobb är lika viktigt som övrig sjukvårdspersonals. Dessutom – ska vi lyckas med att öka tillgängligheten och bygga ut verksamheten inom primärvården måste vi ha en personalpolitik som lockar medarbetare att stanna kvar eller börjar i verksamheten!

Annons

Annons

För vården i Västernorrland är det avgörande att vi genomför förändringar som höjer kvaliteten, minskar ohälsan och behovet av sjukhusvård. Satsningar på tillgänglighet och personal vid länets vårdcentraler är en nyckelfråga. En röst på Liberalerna i regionvalet är en röst på att dessa frågor prioriteras!

Annelie Luthman 1:a namn till Regionfullmäktige Västernorrland Camilla Nilsson 2:a namn till regionfullmäktige Västernorrland Förste vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

Annons

Annons

Till toppen av sidan