Annons

Annons

Annons

Valet 2022 i Örnsköldsvik

Ö-viks fem viktiga frågor – så vill partierna styra vår kommun

Vilka ska styra Örnsköldsvik de kommande åren?

ÖA tar pulsen på våra lokala politiker – och ställer fem frågor till toppnamnen på de största partiernas vallistor.

Text

Denna artikel publicerades första gången 13 maj 2022.

Bild: Sören Häggkvist

Marie Buhr (V)

Hur ska fler unga lockas att dels stanna kvar i Ö-vik, dels vilja flytta hit?

– Vi behöver ordna fler och bra aktiviteter för ungdomar. Vi måste gå dem till mötes och diskutera vad de vill göra. De måste känna att de är medskapande i samhället. Alla kan inte hålla på med idrott.

– Många gillar A-traktorer och en motorgård kan vara en bra sak. Få bibliotek att vara levande för ungdomar och skaffa fler fritidsgårdar. Ungdomarna måste känna sig sedda. Många mår dåligt psykiskt och vi behöver bli starkare på att hjälpa dem.

Annons

Annons

Hur ska vi få fler nya företag att komma till Örnsköldsvik?

Trenden vänder och folk söker sig mer till landsbygden. Många av dem som kommer till landsbygden är skapande. Vi har länge drivit bredbandsbullerbyar, att man går tillsammans med kommunen och hittar platser för att skapa liv på gårdar. Där man kan odla och ha småskalig djurhållning.

– Framtiden finns i landsbygden och inte bara i staden. Skapa mer liv och stötta verksamheter på landsbygden.

Nämn tre konkreta åtgärder för att förbättra Ö-viks skolor.

– SFI ska vara i kommunal regi och inte privat. Ingen distansundervisning utan all undervisning ska ske i klassrummet.

– Fler vuxna i skolan. Där det behövs ska man ha två lärarsystemet så att lärarna kan ha kapacitet att ta hand om alla elever i klassen. För flera år sedan la vi förslaget att de som inte har riktig lärarutbildning, men fungerar bra ska kunna jobba halvtid.

– Skolorna måste få finnas kvar på landsbygden. Att slå ihop skolor är inget vi tror på. Det skapar problem för ungdomar och det kostar samhället pengar.

Storskola eller flera små skolor, vad ska kommunen satsa på?

Vi vill ha fler småskolor än stora enheter, för att det är bättre för eleverna. Vi vill inte lägga ner alla skolor på landsbygden.

Ibland kan en skola vara för gammal och då måste man underhålla byggnaderna.

Hur ska kommunen förbättra det eftersatta vägnätet?

– Det är en jättebra fråga och många vägar är ju väldigt dåliga, framförallt på landsbygden.

– Vi skulle behöva mer statliga tillskott för att vi är en stor kommun. Kommunen måste avsätta mer pengar och ta område för område.

Bild: Izabelle Nordfjell

Annons

Per Nylén (S)

Hur ska fler unga lockas att dels stanna kvar i Ö-vik, dels vilja flytta hit?

– Där har vi ett viktigt jobb att göra. Arbetslösheten har den senaste tiden sjunkit i Ö-vik. Glädjande ligger under både län och rike, även bland ungdomarna.

Annons

Vi ska fortsätta locka till oss intressanta etableringar. Vi ska också se till att ha goda förutsättningar för jobb- och studiependling.

En tredje sak är att vi håller oss med ett stort kulturutbud. Mycket är vi bra på, men det finns delar att stärka upp.

Hur ska vi få fler nya företag att komma till Örnsköldsvik?

Genom att se till så att attraktiv mark finns för de företag som vill komma till oss. Marken ska vara så färdigplanerad som möjligt för att underlätta inflyttning.

Infrastruktur är ett annat område som vi ska vara bra på. Ö-vik ska ha fungerande godstransport, hamnar, fiber och el som är utmaningar. Paradoxalt nog producerar vi mer el än vi kan nyttja.

Nämn tre konkreta åtgärder för att förbättra Ö-viks skolor.

– En framgångsfaktor för oss är att öka tillgängligheten till skolsköterskor och kuratorer. För att lyckas med bra skolgång behöver man må bra.

– En annan viktig del är kompetensförsörjningen. Vi ligger bra till med utbildade lärare, men prognosen i Sverige pekar på utmaningar.

– En tredje del som är viktig är arbetsmiljön för både elever och lärare – inomhus såväl som ute.

Storskola eller flera små skolor, vad ska kommunen satsa på?

På den frågan måste jag helt enkelt få svara att vi ska satsa på bägge delarna. Mitt svar beror på att vi har en väldigt ytstor kommun där man inte kan slå fast att det ska vara på antingen det ena eller det andra viset.

– När det gäller gymnasiet är frågan inte så svår att besvara. Där vill vi ha en sammanhållen skola, men i lägre åldrar finns det saker att ta hänsyn till som gör att svaret inte är så enkelt. I Örnsköldsvik måste man väga in geografin.

Annons

Hur ska kommunen förbättra det eftersatta vägnätet?

– Ja, du, den frågan är intressant. Vi gör varje år stora satsningar utifrån möjligheterna ur ett ekonomiskt perspektiv. Vi satsade stort ifjol och året före det, utifrån att ekonomin gick bra för kommunen. Vägarna är hela tiden priade i budgeten.

– Så fort vi gör starka resultat ska vi satsa extra mycket, men att höja standarden är ett arbete som inte går jättefort. Jag håller med de som har åsikter om att vi bör prioritera vägarna. Standarden i Ö-vik vill jag beskriva som... varierad.

Annons

Bild: Izabelle Nordfjell

Anna-Britta Åkerlind (C)

Hur ska fler unga lockas att dels stanna kvar i Ö-vik, dels vilja flytta hit?

– Vi på Centerpartiet tycker att vi kan knyta närmare kontakter mellan gymnasieutbildningar och företagen i Örnsköldsvik under studietiden, som sedan kan leda till arbete. Samt att det finns goda förutsättningar för distansstudier.

– När det handlar om att få unga att flytta tillbaka hit bygger det på att man fick en bra upplevelse av att vara ung i Örnsköldsvik. Att ha en väldigt bra gymnasieskola är centralt i det och vi skulle kunna ha fler utbildningar att flytta till – inte bara inom sport som vi har nu.

Hur ska vi få fler nya företag att komma till Örnsköldsvik?

Detta har också jättemycket att göra med hur man bli mottagen när man hör av sig till Örnsköldsviks kommun. Det är ju att kommunen kan ha ett bra erbjudande med energi, med mark att vara på och en snabb beslutprocess. Det är baskriterierna och de har vi inte riktigt på plats så det finns en del att göra på den fronten.

Nämn tre konkreta åtgärder för att förbättra Ö-viks skolor.

Annons

– För det första behöver vi en väldigt kompetent lärarkår som har tid för att undervisa.

– Sedan behöver vi har skolor över hela kommunen och att vi inte lägger ner på landsbygden.

– För det tredje måste skolmiljöerna underhållas för både lärare och elever.

Storskola eller flera små skolor, vad ska kommunen satsa på?

Vi är inte för stora skolor utan vi tycker att det ska finnas mindre enheter och att de ska finnas runt omkring i kommunen.

Är det någon som vill pröva att etablera en skola på någon nivå så tycker vi att kommunen ska vara positiv till det.

Hur ska kommunen förbättra det eftersatta vägnätet?

Det handlar egentligen bara om mer pengar och att man jobbar med de resurser man får mer effektivt. Vi måste bygga väldigt bra vägar här eftersom vi har sådana vägförhållanden. Sedan kommer vi aldrig någonsin ha perfekta vägar men det finns definitivt mer att göra och det handlar om mer resurser till att hålla efter vägstandarden.

Annons

Bild: Izabelle Nordfjell

Ulf-Åke Oldenborg (KD)

Hur ska fler unga lockas att dels stanna kvar i Ö-vik, dels vilja flytta hit?

– Vi måste bland annat få till ett blomstrande företagsklimat så att vi kan erbjuda attraktiva arbetsplatser.

– Vi har mycket fint i Ö-vik som vi kan locka med, exempelvis naturen, men vi måste vara ännu bättre på att visa att vi har en skola som är jättebra och att vi har en landsbygd som fungerar med skola, barnomsorg, äldreomsorg och kommunikationer.

Hur ska vi få fler nya företag att komma till Örnsköldsvik?

Vi måste visa att vi är bättre än alla andra kommuner och hela tiden vara på tårna. Vi måste ge snabb service och bli ännu mer uppsökande, vi kan inte vänta på att företagen ska komma hit.

Annons

– Attityden måste också förändras. Vi ska inte nöja oss att vara i mitten, vi behöver bli mer offensiva och visa varför man ska komma hit.

– Det finns jättefina människor som jobbar inom den kommunala verksamheten och skapar vi ännu mer möjligheter för dem tror jag att vi kan få hit fler företag.

Nämn tre konkreta åtgärder för att förbättra Ö-viks skolor.

– Vi måste börja lyssna på lärarna, de som jobbar längst ut. Vi behöver involvera lärarna i verksamhetsnära beslut.

– Skolorna är trångbodda och vi behöver skapa mindre grupper så att det blir lättare att lära.

– Tryggheten behöver ökas och vi behöver satsa mer på elevhälsan. Man behöver bli bättre på att fånga upp de som halkar efter eller ur skolan. Ett barn får inte komma snett, barnen är vår framtid i kommunen.

Storskola eller flera små skolor, vad ska kommunen satsa på?

Det är bättre med mindre skolor, centraliseringen tycker jag inte generellt är något bra. Jag är övertygad om att vi kan använda våra resurser ännu bättre och då kan vi skapa mindre skolor, framförallt ute på landsbygden.

– Vill vi att hela Ö-vik ska leva och fungera måste vi också ha skolor på landsbygden så att föräldrarna kan bo där och vet att det finns en fungerande skola. Då får vi ett bättre sätt att ta hand om elever.

Annons

Hur ska kommunen förbättra det eftersatta vägnätet?

Vägarna måste satsas på och de måste prioriteras. För att hela kommunen ska leva och fungera måste vi ha ett bra vägnät. Det är mycket som drabbas med ett dålig vägnät och framförallt är det säkerheten som äventyras, ambulanser måste kunna komma fram.

– Vi har resurser i kommunen och jag är övertygad att vi inte behöver höja skatten för att lösa det. Görs ingenting kommer det bara bli en rullande snöboll.

Bild: Hampus Berglund Svensson

Annons

Annica Jonsson (M)

Hur ska fler unga lockas att dels stanna kvar i Ö-vik, dels vilja flytta hit?

– Det viktigaste är att de har jobb att gå till och en fritid som är lockande. Det är den balansen som gör Ö-vik attraktivt.

– Det behövs företag som kan anställa och utbud av olika fritidsaktiviteter. Vi har en bra grund med vår vackra natur, så det gäller att vi underhåller den.

– Sedan måste vi även vara lyhörda för vad unga människor faktiskt vill ha, om det är ett bättre krogliv, mer idrott eller fina naturupplevelser till exempel.

Hur ska vi få fler nya företag att komma till Örnsköldsvik?

Örnsköldsvik är fantastiskt, men det är inte tack vare kommunen, utan tack vare alla våra företag. Om kommunen bara byter attityd och ökar sin snabbhet i handläggningstider, då kan vi komma tillbaka dit vi en gång var.

– Förut var vi en bra kommun för företagare, så det borde inte vara några problem att ta oss tillbaka dit. Det gäller bara att vi sätter rätt person, på rätt plats, med rätt bemötande.

Nämn tre konkreta åtgärder för att förbättra Ö-viks skolor.

– Se individen, alltså skoleleven för att säkerställa att den får den hjälp och det stöd den behöver, utifrån sin nivå. Barn är otroligt olika och då kan vi inte klumpa ihop alla till en enda massa, vilket många gånger sker idag.

– Pedagoger som klarar av att möta individerna. De behöver vara fler som kan stötta varandra och då måste deras arbetsmiljö bli mer attraktiv.

Annons

– Få till en elevhälsa som är fokuserad på att hjälpa till med tidiga insatser, så att färre behöver hamna hos BUP.

Storskola eller flera små skolor, vad ska kommunen satsa på?

Vi tror att mindre skolor där elever, föräldrar och lärare har en närhet till bygden är det bästa för alla. Det bidrar till en synergieffekt, där föräldrarna kan ta ett ansvar tillsammans med skolan.

Annons

– Vi är övertygade om att stora skolor, där barnen bara blir en i mängden bidrar till utanförskap och det vill vi självklart förhindra.

Hur ska kommunen förbättra det eftersatta vägnätet?

Det första är att vi måste ha en tydlig plan för när vi ska ta vilken väg. Den långsiktigheten har kommunen inte haft.

– Vi ska såklart laga de mest akuta vägarna omgående, men vi kan inte bara lappa där det blivit hål. Vi måste öronmärka pengar för att få en bättre standard.

– När vi fick statsbidrag för att reparera tog vi heller inte de sämsta vägarna. Den prioriteringsordningen går det att vara frågande till. Kanske dags för ett maktskifte va?

Bild: Maria Edstrand

Gösta Nordberg (SD)

Hur ska fler unga lockas att dels stanna kvar i Ö-vik, dels vilja flytta hit?

– Det handlar mycket om jobben och utvecklingen för företagandet. Om folk utbildar sig till yrken som inte finns här måste de ju flytta. Industri, handel och besöksnäring är väldigt viktiga områden, där det måste finnas personal.

– Sedan gäller det att vi uppmuntrar och stöttar företagarna i kommunen, så de kan anställa fler. Vi måste vara rädda om våra arbetsgivare.

Hur ska vi få fler nya företag att komma till Örnsköldsvik?

Framförallt behöver vi kunna hitta och erbjuda mark till de som är intresserade av att etablera sig i Örnsköldsvik. Då gäller det att ge dem bra lägen också. Kommunen ska vara en möjliggörare för fler företag. Ordet möjliggörare är ett jätteviktigt ord i sammanhanget.

Annons

– Vi måste få upp vår företagsranking också. Jag vill inte säga att de anställda kommunen gör det dåligt, men det kan såklart alltid bli bättre. Det är nog mycket en inställningsfråga.

Annons

Nämn tre konkreta åtgärder för att förbättra Ö-viks skolor.

– Personalen behöver få bättre lön och villkor. De är a och o för att få resultat. Det kan vara svårt att locka personal till skolorna i ytterområdena, inte minst nu när energi- och drivmedelspriserna ökar och det kostar så mycket att åka bil dit.

– Vi måste bevara det vi har, satsa på de skolor som varit nedläggningshotade i decennier, så länge det finns elevunderlag.

– Vi behöver ett nytt samlat gymnasium och det så fort det bara går, även om jag har respekt för att en sådan process kan ta tid.

Storskola eller flera små skolor, vad ska kommunen satsa på?

– Det har förekommit att politiker sagt att vi vill ha skolor med 300 elever. Skulle vi ha det, hade vi fått lägga ner en väldans massa skolor i ytterområdena. Det stöttar vi inte, vi vill behålla det som finns.

– Vi i Sverigedemokraterna önskar att det ska finnas en skola på varje ort så långt det är möjligt. Sedan kan självklart inte elevunderlaget var hur lågt som helst, men hellre många små skolor än få storskolor i grunden.

– Vi vill inte slå undan benen på människorna på småorterna.

Hur ska kommunen förbättra det eftersatta vägnätet?

– Jag håller med om att det finns många dåliga vägar i kommunen. Här i Husum där jag bor är det riktigt illa på sina ställen, som allra sämst är det i villaområdena. Vibergsvägen i Husum till exempel är katastrofal.

– Nog kan kommunen bli bättre på vägunderhållet, så där kan vi sätta in mer resurser. Vi behöver också bättre snöröjning och halkbekämpning på vintern. Där ska det sättas in fler maskiner.

– Vi måste också göra en koll på hur vägnätet ser ut för att få koll på var de största behoven finns.

Inbäddat innehåll

Inbäddat innehåll

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan