Annons

Annons

Annons

Annons

Regionvalet 2022 i Västernorrland

Insändare
Replik: Självklart sparar även politiken inom Region Västernorrland

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Replik på Dags att ni politiker skär ner på kostnader i de egna leden (ÖA 17/8).

Jag vill tacka för möjligheten att informera om de beslut som tagits gällande minskade kostnader för den politiska administrationen.

Annons

Inför varje kommande mandatperiod görs en översyn av den politiska organisationen. Den här gången fanns det också med uppdraget att minska kostnaderna med minst fem procent. Det var ett enigt regionfullmäktige som gav detta uppdrag.

Annons

Regionfullmäktige i Västernorrland.

Bild: Klas Leffler

En beredningsgrupp med representanter från alla partier har jobbat fram ett förslag som regionfullmäktige sa ja till i april i år.

Förslaget innebär:

• minskning av antal ledamöter i regionfullmäktige

• minskning av antal ledamöter och ersättare i nämnd/styrelse

• effektiviseringar av politiska arvoden genom att införa hel- och halvdagsarvoden och förändringar i fasta månadsarvode.

Beslutet innebär att den politiska kostnaden minskar med över fem procent det vill säga drygt tre miljoner kronor.

Jag anser att all verksamhet i regionen har ett stort ansvar att bidra till en ekonomi i balans, den politiska organisationen ska inte vara ett undantag. Jag vill också att det ska vara möjligt att delta i det politiska arbetet även om man har en familje- eller arbetssituation som innebär begränsningar. Det ska inte bara vara de med mycket ledig tid som kan ta ett uppdrag. Det gör att måttet ”antal förtroendevalda” är ett trubbigt mått eftersom en ökning där helt enkelt kan bero på att uppdragen sprids ut på fler istället för några få. På helheten har inte antalet stolar som behöver fyllas ökat, tvärtom.

Birgith Johansson (S), ordförande för den politiska beredningsgruppen i Region Västernorrland

Annons

Annons

Till toppen av sidan