Annons

Annons

Annons

Annons

Nordingråvallen

Läsartext
Sommarens sista sommargudstjänst i Nordingrå

Söndag 7 augusti 2022 hölls den sista sommargudstjänsten i Nordingrå församling traditionsenligt vid Båtsmanstorpet i Järesta.

Detta är en läsartext.

Torpet var välkomnande med flaggan vajande på den nya flaggstången, strålande sol och nyslagen lägda. Ideella krafter med Märta Dahlin Svärd i spetsen hade klippt gräset på gårdstunet, räfsat, fejat och pyntat i torpstugan, burit fram bänkar m m

Gudstjänst på gårdstunet.

Annons

Annons

Många sökte sig denna söndag till det vackert belägda torpet vid den gamla Norrstigen med utsikt över Vedasjön.

Prästen Lars Eriksson (Främmerveda) ledde gudstjänsten, kantor Annika Stockberg spelade och Ulla Dahlin berättade om båtsmanstorp i allmänhet och detta torp i synnerhet. Denna söndag var det Hembygdsgårdarnas dag och stugan var öppen för visning.

När Johan Löfgren (1858-1943) vid 17-års ålder blev båtsman, fick han byta till båtsmansnamnet Svart Fröberg. Tillsammans med hustrun Katarina Öberg, Almsjönäs (1859-1932) var han var den siste båtsmannen, som brukade dessa ägor. I denna familjs historia finns denna tragiska händelse.

Under två veckor vid förra sekelskiftet dog sex (!) av deras barn i den difteriepidemi, som drabbade bygden. Ytterligare fem barn föddes i familjen. År 1901 beslutade riksdagen om ett annat militärt system. Svart Fröberg blev arbetslös, men familjen fick bo kvar och fortsatte att bruka jorden, göra dagsverken m m

På 1950-talet köptes detta torp av Nordingrå Hembygdsförening, för att rädda det åt eftervärlden – en kulturhistorisk gärning, som nu förvaltas vidare.

Ulla Dahlin

Annons

Annons

Till toppen av sidan