Annons

Annons

Annons

Annons

Valet 2022 i Örnsköldsvik

Insändare
C: Så vill vi utveckla äldreomsorgen i Ö-vik

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Liisi Hägglund, ledamot i omsorgsnämnden och Erik Orrell, kommun- och riksdagskandidat, Centerpartiet Örnsköldsvik.

Bild: Pressfoto

Annons

Under de senaste dagarna har vi kunnat följa ett flertal inlägg gällande hur Örnsköldsvik kan få en bättre äldreomsorg. Vi i Centerpartiet är glada över att frågan lyfts och vill gärna beskriva vår syn på utvecklingen av kommunens äldreomsorg.

Centerpartiets vill se en åldersvänlig kommun där var och en ska kunna leva hela livet och känna trygghet inför ålderdomen. Vår vision är att äldreomsorgen ska finnas nära och tillgänglig dig som medborgare samt vara utformad efter dina behov och önskemål. Vi vill särskilt lyfta fram tre områden som kan möjliggöra en utvecklad verksamhet.

• En mångfald av lösningar på gemensamma verksamheter.

Vi tror på människors förmåga att bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid. Att ta vara på det unika i varje individ kräver en mångfald av lösningar omsorgens verksamheter – så att du kan välja det som passar sig bäst! Centerpartiet vill därför införa valfrihetssystem inom äldreomsorgen. Det innebär att du kan välja mellan olika inriktningar och utförare, exempelvis om du vill bo på ett omsorgsboende med samisk eller finsk kompetens. Vi vill även att det byggs fler mindre enheter runt om i hela kommunen i stället för större omsorgsboenden. För oss är det viktigare med kvalitet – inte vem som driver verksamheten.

Annons

Annons

• Fokus på kvalitet, digitalisering och välfärdsteknik.

Välfärden står inför stora demografiska utmaningar under de kommande åren. Då gäller det att använda välfärdsteknik och digitalisering på ett sätt som stärker kvalitén i våra verksamheter och bidrar till bättre livstillfredsställelse för de äldre. Exempelvis kan läkemedelsrobotar, införande av digital signering när vårdpersonalen utför delegerade uppgifter och en digital utbildningsportal stärka så väl patientsäkerheten i arbetet och personalens förutsättningar.

• Stärkt det lokala ledarskapet.

En grundläggande förutsättning för att verksamheterna ska fungera och att personalen trivs på jobbet är att det lokala ledarskapet fungerar. Tyvärr ser vi hur ökande administrationen, större personalgrupperna och hög omsättning av personal försvårar enhetschefernas möjlighet att vara goda ledare. Vi vill därför kraftigt minska kommunens administration, införa ett tak på 25 medarbete per chef i omsorgen och sträva efter en mer tillitsbaserad styrning. Det ger större frihet för välfärdens medarbetare att utöva sina yrken, en större flexibilitet i organisationen och ett tydligare fokus på verksamhetens kärnuppdrag.

Det finns stora möjligheter att utveckla kommunens välfärd. Vi är redo för maktskifte och att jobba för en bättre äldreomsorg – för Örnsköldsviks bästa!

Centerpartiet Örnsköldsvik genom Liisi Hägglund, ledamot i omsorgsnämnden och Erik Orrell, kommun- och riksdagskandidat

Annons

Annons

Till toppen av sidan