Annons

Annons

Annons

Annons

Valet 2022 i Örnsköldsvik

Insändare
Kvalitetsarbetet inom äldreomsorgen behöver utvecklas inom kommunen

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Rasmus Hammarström

Annons

SIS (Svenskt Standard Institut) fick i uppdrag av regeringen att ta fram en standard för omsorg, omvårdnad, och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende. Staten satsade många miljoner kronor på framtagning av en standard med hjälp av 60 intresseorganisationer, kommuner, regioner, privata företag, myndigheter, högskolor och fackförbund. Standaren fastslogs 2015. Därefter har välfärden fått ökning med 19,7 miljarder till vård och äldreomsorgen i kommunerna. Frågan är hur medlem används. Under ett tiotal år har den här frågan engagerat debattören.

Annons

Annons

Äldrestandarden beskriver hur omsorgen ska bedrivas av utföraren inom olika, väl definierade verksamhetsområden; till exempel omsorg, omvårdnad och rehabilitering, boendemiljö, tillgänglighet, vårdhygien och hjälpmedel. Den säkerhetsställer att rutiner och processer, fungerar som ett handfast stöd för det praktiska arbetet hos vårdgivarna.

Med IVO:s granskning sedan 2018 är det också personalbrist och dåliga kunskaper hos medarbetare som är en viktig orsak till de problem vi nu ser i äldreomsorgen. Men i sin granskning påpekar även IVO på att omsorgsgivarna behöver förbättra sättet som de styr och följer upp kvalitetsarbetet på.

Frågan är om det beror på personal- eller kompetensbrist eller om det brister i kvalitetsledningssystem eller kanske avsaknad av styrdokument? Var har Välfärdsförvaltningen chef funnits under alla år? Har genom kommunens hemsida ställt frågan för cirka tre månader sen. Har ännu inte fått svar. Det verkar som äldrefrågan står längst ner på listan från politiker och tjänstemän.

Äldreomsorgen borde självklart vara kvalitetssäkrat i kommunen. Många företag har insett värdet av ett kvalitetssäkring system för bra rutiner och kvalitet för framtiden. En stilla undran, har alla ekonomiska medel som skulle gå till välfärden i kommunen, gått till det var avsett för? Vore intressant för kommunens invånare, att få den informationen, hur det har använts i vår kommun.

Anita Landén

Annons

Annons

Till toppen av sidan