Annons

Annons

Annons

Annons

Valet 2022 i Örnsköldsvik

Insändare
C: Bostadsrätter i centrum lockar inte de viktiga barnfamiljerna

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Robbin Norgren

Annons

I två tidigare insändare har jag belyst behovet av en aktivare och mera framåtriktad företagspolitik i Örnsköldsviks kommun med syfte att underlätta för nyetablering av främst större företag. Det politiska målet med ökad befolkning (plus 5 000 invånare) till år 2030 uppnås inte om vi är passiva i företagarpolitiken.

Dagens insändare handlar om vilka vi vill ska flytta till vår kommun. Kommunens befolkningsstruktur visar att vi har för få 20-40-åringar i kommunen och för många pensionärer i jämförelse med riksgenomsnittet. Vill vi få inflyttning av yngre medelåldern gäller det att det finns jobb, bra skola och attraktiva bostäder. Hur vill denna åldersgrupp bo? Barnfamiljer vill oftast bo i småhus så länge som barnen bor hemma.

Annons

Annons

Hur har vi byggt i Örnsköldsvik? Vi har satsat på flerfamiljshus, främst bostadsrätter i tätorten Örnsköldsvik. Vilket oftast inte är ett förstahandsval för den målgrupp vi vill ska flytta till oss. Byggande av egnahem på landsbygden i kommunen har ofta motarbetats med motivet att jordbruksmarken ska bevaras vare sig den brukas aktivt eller inte.

Mottot hos S-ledningen och tjänstemän har lett till avfolkning av landsbygden och inflyttning till Örnsköldsviks stad. Självklart är denna politik felaktig.

Förbättrad bostadspolitik som kan leda till inflyttning:

• Planläggning av många nya bostadsområden i tätortens ytterområden. Cirka 500 nya småhus behöver byggas de närmaste 10-15 åren.

• Bygg småhus på icke aktivt brukad jordbruksmark

• Lätta på strandskyddsreglerna, tillåt strandnära byggande, särskilt i kommunens inre delar.

• Ställ miljökrav på vatten, avlopp mm för bygget. Vilken teknisk lösning byggaren löser kraven med är inte en kommunal fråga. Denna punkt tillsammans med de två ovanstående punkterna öppnar för byggande på många attraktiva lägen på landsbygden.

• Förbättrad service och attityd till medborgarna enligt ovan hos kommunens bygglovsenhet

Det mesta av dessa punkter borde skrivas in i kommande översiktsplan.

Bertil Jonsson (C)

Annons

Annons

Till toppen av sidan