Annons

Annons

Annons

Annons

Köpmanholmen

Insändare
Köpmanholmen behöver en uppdaterad detaljplan

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Robbin Norgren

Annons

Örnsköldsviks kommuns samhällsbyggnadsnämnd har, 2022-06-16, beslutat om bygglov för Cinis Fertilizers etablering av en konstgödselfabriken på Köpmanholmen.

Beslutat är baserat bland annat på en byggnads-/detaljplan daterad den 13 juli 1946.

Då det styrande undviker att svara på mina frå i tidigare insändare återkommer jag härmed med några konkreta frågor.

Annons

Planer finns på att bygga ett Trygghetsboende på Köpmanholmen och samarbetspartner finns klar. Var föreslår kommunen att Trygghetsboendet byggs?

Annons

I ovan nämnda byggnads-/detaljplan framgår följande, "Såsom centrum för det västra bostadsområdet har vid vägen Köpmanholmen-Näske i närheten av skola och idrottsplats föreslagits ett torg. I östra delen av samhället har ett mindre torg föreslagit vid det ställe, där vägen går ned till hamnen. I samhällets östra del har ett större område föreslagits som folkpark."

Hur går det med etableringen av torgen och hur är det med planerna på folkpark?

I detaljplan för Bredånger 2:130 m fl, antagen av Plan- och miljönämnden 1998-05-13, § 71 framgår följande: "I Översiktsplanen för Örnsköldsviks kommun påpekas att stora delar av Köpmanholmen omfattas av gamla byggnadsplaner som är inaktuella och bör upphävas."

Vi skriver i dag 2022 och samma gamla byggnads-/detaljplan gäller för stora delar av samhället och utgör underlag för myndigheters beslut.

När får vi en plan för Köpmanholmsområdet som är aktuell och framtidsinriktad på den verklighet vi lever i idag?

Vi har kommunala val i höst och det vore informativt att få redovisat vad de olika politiska partierna och ansvariga politiker tycker.

Det vore också trevligt med lite undersökande journalistik från Allehanda och andra media och inte bara rapportering.

Yan B. Strömberg Juth

Annons

Annons

Till toppen av sidan