Annons

Annons

Annons

Annons

Örnsköldsvik

Läsartext
Hermansjöbygdens årsmöte med studiebesök

Onsdag den 14 juni hölls årsmöte för åren 2020 och 2021 i Hermansjöbygdens intresseförening. Köket fylldes i östra Gammelgård, Hermansjö i Örnsköldsviks kommun. Elva medlemmar deltog, efter mötet åkte flertalet till Lappudden, vid Hermansjön, där några av föreningens synliga projektresultat besöktes.

Detta är en läsartext.

Några av årsmötets deltagare vid den samiska härden, Marie Hellstrand Eriksson, Uno Tjernström, Mats Webiörn, Göte Byström, Solveig Nordin Zamano, Erling Häggström, Ida Auselius och Kerstin Byström. Foto Kerstin Hellgren.

Annons

Inbjuden mötesordförande var erfarne Uno Tjernström från Skorped. Årsmötet genomfördes enligt stadgarna och Kerstin Byström, kassör sedan starten 2017, avgick och avtackades med blommor. Efter genomförda val: ordförande Solveig Nordin Zamano, ledamöter Marie Hellstrand Eriksson, Ida Auselius, suppleanter Göte Byström, Stig Lindblad, revisorer Erling Häggström, Mats Webiörn, suppleant Karl-Evert Hellström. Efteråt serverades goda smörgåsar till dryck.

Under räkenskapsåren har föreningsarbetet bestått av projektverksamhet, rapportskrivning, platsbesök och en aktivitet med Skorpeds skola.

Två LONA-projekt har avslutats, en gedigen förstudie och undersökningar av forn-och andra kulturminnen, samt delprojektet informationstavla och sittplatser med grillplats på Lappudden vid Hermansjön. Projekten var delfinansierade från Naturvårdsverket och markägaren Holmen. Sittplatserna har placerats vid en eldningsplats och längre ut på udden. De är vända så att man har utsikt över sjön och östra Högland.

Annons

Annons

Eldningsplatsen är en autentisk samisk härd som Örnsköldsviks sameförening/Orrestaare samien sibrie byggde under sommaren 2021, i samarbete med arkeolog Bernt Ove Viklund. Stigen på Lappudden utgår från informationstavlan som är placerad vid väg 911 Aspeå-Grundtjärn och är markerad med målad färgring på träden.

Uno Tjernström, Göte Byström, Erling Häggström och Kerstin Hellgren runt ett av köksborden i det rymliga köket på Gammelgård Hermansjö. Foto Solveig Nordin Zamano.

Elever med lärare från åk 4-6 från Skorpeds skola gjorde ett tvådagars besök med övernattning på Gammelgård. De mottogs av föreningsmedlemmar i samverkan med sameföreningen. Både elever och lärare fick bl.a. prova att tälja smörkniv, höra berättelser och sagor. De lagade mat över eld på Lappudden och besök gjordes till östra Högland och andra platser i Kunnådalens kunskapsskog, som Hermansjöbygden är del av.

Gården Gammelgård beboddes till 1966 av arrendatorn Johan Nordins familj. För undertecknad som växte upp på gården, var det nostalgiskt att delta i årsmötet i köket, där jag suttit så mycket med min morfars.

Kulturstigen runt Hermansjön utvecklas vidare för vandring och upplevelser. Mellan östra och västra Högland har stigen spångats. Finansiering av olika åtgärder undersöks. Hermansjöbygden görs tillgänglig för det rörliga friluftslivet.

Annons

Solveig Nordin Zamano

Åke Eriksson och Ida Auselius håller koll på närvarolistan. I bakgrunden ordnar Kerstin Byström och Marie Hellstrand Eriksson med fikat. Foto Solveig Nordin Zamano.

Fin utsikt över Hermansjön och mot östra Högland från de nya sittplatserna, som tillverkats av träd i närområdet. Foto Solveig Nordin Zamano.

Annons

Annons

Till toppen av sidan