Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Tillsammans kan vi minimera skadan och rädda våra värdefullaste gräsmarker

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Replik på Leif Vestins insändare ”Lupiner kommer att segra” (ÖA 29/6).

I Västernorrland arbetar länsstyrelsen med att bekämpa lupiner i första hand där de hotar skyddad natur och värdefulla ängsmarker. Vi arbetar också med att ge tips och råd om hur man på bästa sätt kan bidra i bekämpningen.

Annons

Annons

Länsstyrelsen har huvudansvaret för det praktiska arbetet med att hantera och utrota invasiva främmande arter. Vi ansvarar också för tillsyn så att lagar och regler följs

Information är en viktig del i vårt arbete då ansvaret i första hand vilar på markägaren för bekämpning. Vi har också dialog med kommunerna och andra myndigheter så som Trafikverket som är en viktig medspelare i kampen med lupinerna.

Det stämmer att vi ännu inte kan ställa några krav på bekämpning av blomsterlupin ännu, även om arbete pågår med att se över lagstiftningen. Med ökad medvetenhet och om vi alla hjälps åt kan vi komma långt ändå. Kanske kan vi inte utrota den helt från vårt land men vi kan i alla fall minimera skadan, hindra ytterligare spridning och rädda våra värdefullaste gräsmarksmiljöer.

Stina Welander, Samordnare invasiva främmande arter, Länsstyrelsen Västernorrland

Bild: Gunnar Stattin

Annons

Annons

Till toppen av sidan