Annons

Annons

Annons

Annons

Örnsköldsvik

Insändare
Regionen: Som patient kan man känna ett behov av kompletterande stöd

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Izabelle Nordfjell

Annons

Replik på insändarna om hur psykiatrin hänvisade till kyrkan i ÖA 7 juli, samt 8 juli.

Annons

Ansvaret för sjukvårdande insatser inom psykiatri ligger på Region Västernorrland och det är alltid en bedömning av sjukdomstillståndet som styr vilken typ av insats våra patienter erbjuds. De sjukaste patienterna går, som i all sjukvård, först och behöver prioriteras. Örnsköldsviks psykiatriska mottagning tillhandahåller alltid akuta bedömningar vid svårare psykiatriska tillstånd, oavsett tidpunkt på året. Det innebär att de patienter som bedöms tillhöra specialistpsykiatrin ej hänvisas vidare. Vare sig till annan vårdgivare, vårdgrannar eller samverkanspartners – utan prioriteras utifrån vårdbehov inom vår egen verksamhet.

Annons

För de patienter som bedöms vara i behov av insatser erbjuds behandling som motsvarar just den patientens vårdbehov. Det kan innebära öppenvårdsbesök på vår psykiatriska mottagning, heldygnsvård vid vårt länssjukhus eller insatser via vårt specialistpsykiatriska omvårdnadsteam, det så kallade SPOT-teamet. All denna vård håller en hög kvalitet och är anpassad efter det behov varje patient har. Dock behöver man betänka att psykiatrin inom Region Västernorrland, vuxen och barn- och ungdomspsykiatri, är specialistvård och prioriterar sker därefter.

Som patient kan man känna ett behov av kompletterande stöd, som man har hög tillit till. Då är det bra att det även finns andra att vända sig till i samhället.

Mats Gidlund, tf. områdesdirektör, Vårdområde psykiatri och habilitering Region Västernorrland

Annons

Annons

Till toppen av sidan