Annons

Annons

Annons

Valet 2022 i Örnsköldsvik

Insändare
Den kommunala administrationen bara växer och växer

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Efter att ha läst Sjukvårdspartiets debattartikel om landstingets administration som expanderat 30 procent på 10 år samtidigt som vårdpersonalen slutar begärde undertecknad ut data från Örnsköldsviks kommun om antal anställda och anställningsform år 2011-2021. Siffrorna förskräcker.

Bild: Izabelle Nordfjell

Under den tio års perioden har antal administratörer och handläggare, enligt mina beräkningar, ökat med 41,5 procent. Antal chefer har ökat med 15,6 procent. Antal anställda inom vård, omsorg och äldreomsorg har minskat med -6,2procent. Antal undersköterskor har minskat med -35 procent. Antal sjuksköterskor har minskat med -14,9 procent.

Annons

Annons

Kommunens administration växer ohämmat och dränerar kärnverksamheten på resurser. Våra gemensamma resurser.

Lika illa är det om vi jämför löner och löneutveckling under 10 års perioden. Gruppen chefer har sett sina från början höga löner öka med snitt ca 40 procent. Handläggare och administratörers löner har ökat med snitt ca 30 procent. Vårdbiträden har sett en blygsam löneökning på 14,7 procent.

Kommunens kärnverksamhet och huvuduppgift är att producera välfärdstjänster och infrastruktur för invånarna som tvingas betala. Man kan likna den kommunala verksamheten med ett företag som producerar varor och tjänster. Det finns en produktionsdel och en administrationsdel. Det är produktionen som producerar varor och tjänster för att möta efterfrågan och tillfredsställa "kundernas" behov. Administrationen genererar inga intäkter. Det är ett nödvändigt måste. Om efterfrågan ökar skalar man upp produktionen – inte administrationen. Måste företaget genomföra besparingar gör man det först på administrationen.

Örnsköldsviks kommun gör precis tvärt om. Här sker en enorm expansion av administrationen med höga löner och förmåner samtidigt som nerskärningar, besparingar och effektiviseringar genomdrivs på produktionsdelen som producerar välfärdstjänster och infrastruktur. Trots att efterfrågan ökar.

Skalar man tillbaks administrationen till 2011 års nivå sparar man minst 70-80 miljoner per år. Det är pengar som skulle kunna gå till högre löner för vårdpersonalen och investeringar i kärnverksamheten det vill säga skola, vård, omsorg och infrastruktur.

Annons

Jag ställer frågan till den politiska oppositionen: Är den kommunala expansionen av administrationen samtidigt som nerskärningar och besparingar sker i kärnverksamheten en ansvarfull hantering av våra gemensamma resurser?

Annons

Sam Gunnarsson

SVAR DIREKT
Omfattning och fördelning av kommunens medarbetare styrs i någon mån av personalpolicyn, men allra mest av den budget som beslutas av kommunfullmäktige. I vår kommun är det sedan 50 år tillbaka den socialdemokratiska budgeten som styr de kommunala verksamheterna så vi tycker nog att frågan skulle kunna ha ställts till dem som faktiskt bär ansvaret.

I grunden håller vi helt med Sam Gunnarsson om att Örnsköldsviks kommun har en alldeles för stor administration och alltför många chefer vilket vi både har kommenterat och dragit ekonomiska slutsatser av i de budgetförslag som vi från ÖrnsköldsviksAlliansen tillsammans har lagt till kommunfullmäktige de senaste åren.

Vi citerar budgetförslaget för 2022: ”Örnsköldsviksalliansen vill krympa den administrativa överbyggnaden i kommunen och därmed minska antalet tjänster i central förvaltning. Vi ser hellre köp av tjänster än att man skapar nya arbetsuppgifter/åtar sig nya uppdrag för att ”fylla” kommunala tjänster. Vi vill också minska antalet projekt samt tydligt begränsa de anställningar som görs inom projekt. När projekten avslutas ska även anställningarna avslutas.”

I ÖrnsköldsviskAlliansens valplattform inför valet 2022 så formulerar vi det: ”Det är många kommuner runt om i Sverige som styrs av allianspartier där man prövar nya lösningar och effektivare sätt att driva kommunal verksamhet. Vi tror och tycker att det behöver hända även i Örnsköldsvik.”

Annons

För att det ska bli någon förändring i Örnsköldsvik krävs alltså maktskifte. Vi är redo för det!

Anna-Britta Åkerlind (C), Annica Jonsson (M), Ulf Åke Oldenborg (KD), toppkandidater för respektive parti inom ÖrnsköldsviksAlliansen

Anna-Britta Åkerlind (C), Annica Jonsson (M), Ulf Åke Oldenborg (KD), toppkandidater för respektive parti inom ÖrnsköldsviksAlliansen

Bild: Pressfoto

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan