Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Rapport om kommunala bolag innehåller frågetecken

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Kritisk granskning av de kommunala bolagen är bra, men frågan måste diskuteras sakligt och inte utifrån tesdrivna förenklingar.

I en ledare i denna tidning har det väckts kritik mot kommunala bolag. Granskning och diskussion är grunden för utveckling och förbättring, men den rapport som debatten refererar till innehåller både frågetecken och sakfel.

Annons

Exempelvis är de största vinsterna med att driva kommunala bolag inte skatteplanering, lägre kommunalskatt eller ett bättre näringslivsklimat. Det är en möjlighet att verka långsiktigt, utanför mandatperiodernas ryckighet, och effektivt kunna leverera samhälls-nyttiga tjänster. Såsom när kommuner går samman och starta gemensamma kommunala bolag. Det blir stora skalfördelar jämfört med att varje kommun ska ha en egen lösning och exempelvis svårt att rekrytera kompetent personal till all verksamhet.

Annons

Naturligtvis finns det kommunala bolag där det brister i insynen eller råder oklarheter kring hur mycket politiken ska styra. Men det handlar om oklara direktiv och otydlig styrning, och är ingen anledning att avskriva en hel organisationsform. Det som krävs är istället bättre dialog och tydligare styrning. Med det på plats finns det stora vinster med kommunala bolag som kan nyttja det bästa av två världar eftersom de verkar i skärningspunkten mellan offentligt och privat och skapar affärsmässig samhällsnytta.

Faktum är att kommunala bolag ofta fungerar som motor för lokala näringslivet. Tack vare blandningen av affärsmässighet och samhällsnytta och möjligheten att agera långsiktigt vet vi att det finns många kommunala bolag som stöttar innovation och tar risker som det privata näringslivet undviker.

Annons

Kommunala politiker får dessutom inte, som det antyds i rapporten, leka entreprenörer hur som helst. Kommunallagen innebär att kommuner inte får driva verksamhet på områden där det privata näringslivet är verksamt, till exempel restaurangverksamhet – i det fåtal fall som det förekommer handlar det snarare om restaurangskolor, där verksamheten stödjer elevernas lärande.

Vi ser gärna att ägarstyrningen av och insynen i kommunala bolag utvecklas samt att det skapas bättre strukturer för de kommunala bolagens organisation. Men då behöver frågan diskuteras sakligt och inte utifrån denna typ av förenklingar.

Per Nordenstam, vd, Sobona (Kommunala företagens arbetsgivarorganisation)

Annons

Annons

Till toppen av sidan