Annons

Annons

Annons

Annons

Valet 2022 i Örnsköldsvik

Insändare
(C): Ö-vik måste passa på när det industriella fönstret står öppet

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Annons

Vi lever i en föränderlig och osäker värld. Politisk oro nationellt och krig i Europa. Klimatförändringarna kräver såväl individuella som nationella åtgärder. Situationen innebär både risker och möjligheter beroende på hur vi analyserar situationen och vilka slutsatser vi drar som leder till åtgärder/satsningar. Omställningen till ”grön” industri är påbörjad och kommer att ta fart. Frågan är om vi i Örnsköldsvik ska hoppa på tåget som går eller stå kvar på perrongen. Åker vi med tåget krävs stora satsningar på tillgången på ”grön” lokal elproduktion som kan användas till etablering av nya företag inom kommunens gränser. Detta måste lösas i den kommande översiktsplanen 2023.

Annons

Annons

Sverige är uppdelat i fyra elprisområden (1 i norr till 4 i söder). På grund av flera olika faktorer är elpriset mycket billigare i norr än söder så länge inte ny kärnkraft byggs i södra Sverige. Ny kärnkraft kommer leda till att priset i söder sänks och elen blir dyrare i norr där vi bor. Sannolikheten för beslut om ny kärnkraft är hög särskilt om vi får en borgerlig höger regering efter höstens val. Även en röd/grön regering kan komma att besluta om ny kärnkraft. Om beslut tas i närtid tar det minst 10 år innan nya kärnkraftverk kan tas i bruk.

Med andra ord vi har cirka 10 år på oss då det industriella fönstret för större elintensiva etableringar står öppet. Självklart inser många andra kommuner/större företag samma sak. Kampen om de nya etableringarna är i full gång. Örnsköldsvik har utmärkta möjligheter om vi läser kartan rätt och agerar därefter. Några tusen nya arbetstillfällen i kommunen är helt avgörande för om vår kommun på sikt utvecklas eller vid utebliven framgång långsamt minskar sin attraktivitet som inflyttningskommun.

Kommunledningen och tillväxtavdelningen/näringslivsenheten på kommunen måste snabbt lösa följande frågor:

- Var kan 100-200 hektar industrimark/per område reserveras som kan direktförsörjas med el från de möjliga vindkraftsområden som finns inom kommunen

Annons

- Transportlogistik för in- och utgående gods (järnväg, hamnar och lastbilstransporter)

- Upphandla/kontraktera professionella marknadsförare/säljare av ovanstående som har nödvändiga kunskaper/kontaktnät i den nya internationella gröna industriella ekonomin.

Bertil Jonsson (C)

Annons

Annons

Till toppen av sidan