Annons

Annons

Annons

Annons

Valet 2022 i Örnsköldsvik

Insändare
S: Innovation och infrastruktur för ett växande Örnsköldsvik

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Robbin Norgren, Izabelle Nordfjell

Annons

Till 2030 ska vi vara 5000 fler i Örnsköldsvik. För att vi ska uppnå det målet krävs tillväxt i hela kommunen, och för det behövs både en stark arbetsmarknad och ett växande näringsliv. Vi socialdemokrater bygger ett Örnsköldsvik för framtiden, och skapar möjligheter för både medborgare och företag att fortsätta växa. Vi bygger grunden för jobbskapande, och för att människor kan fylla de jobb som finns.

Annons

Vi har tagit många spännande beslut redan innan sommaren. Under kommunfullmäktiges sammanträde i februari fattades beslut om att starta ett nytt innovationsbolag där vi tillsammans med näringslivet ökar Örnsköldsviks attraktionskraft. Det handlar om att tänka nytt, att skapa nya jobb inom områden där vi redan är starka, men också inom helt nya områden. Innovationsbolaget kommer samla upp och fokusera krafterna som finns i vår kommun mot ett gemensamt mål: att fortsätta utveckla Örnsköldsviks näringsliv.

Annons

En väl fungerande infrastruktur, vare sig det handlar om att förflytta människor, gods eller information, är grundläggande för tillväxt och utveckling. Under kommunfullmäktiges sista sammanträde innan sommaren fattade vi beslut om en hamninvestering som innebär en utbyggnad av Hörneborgs hamn med plats för containerhantering. Nyindustrialiseringen av Norrland och Örnsköldsviks växande näringsliv har skapat ökade behov av effektiva och hållbara transportkedjor. En stark framtidssäkrad infrastruktur är en viktig del i att bygga en hållbar framtid för fler. Det skapar goda förutsättningar för vårt näringsliv att konkurrera på en global marknad, och minskar miljöbelastningen.

Nyligen presenterade vi socialdemokrater en satsning på 40 miljoner kronor årligen på kommunens vägnät under de kommande 4 åren. En satsning på totalt 160 miljoner kronor. Med dessa pengar kan vi rusta upp de vägar i kommunen som behöver upprustning, men också förlänga livslängden på vägar som idag är i bra skick. Den här satsningen kommer ge positiva effekter för arbetet för 65 000 nyfikna i Örnsköldsvik till 2030, och kommer bidra till ett attraktivare Örnsköldsvik.

Annons

Investeringar och satsningar i norra Sverige utgör en våg av grön industrialisering. Örnsköldsvik är en företagstät kommun där våra många innovativa och exportinriktade företag skapar utveckling och jobb, som i sin tur bidrar till framtidstro. När medborgare och företag ser möjligheten att fortsätta växa kan vi bygga ett Örnsköldsvik för framtiden!

Per Nylén (S), kommunstyrelsens ordförande

Annons

Annons

Till toppen av sidan