Annons

Annons

Annons

Annons

Regionvalet i Västernorrland 2022

Insändare
M: Därför vill vi avveckla Sollefteå sjukhus i dess nuvarande form

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

I stället för nödvändiga beslut har den så kallade osthyvelsmetoden används gällande besparingar. Det har lett till en vård som präglas av långa vårdköer, höga kostnader för stafettläkare/stafettsjuksköterskor och personalbrist, skriver debattförfattarna.

Bild: TT, Arkivbild

Annons

Region Västernorrland sjukhusstruktur består idag av tre sjukhus – Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik. Sjukhusstrukturen är baserad på beslut tagna på 50- och 60-talet och har inte förändrats trots att förutsättningarna har förändrats. Sollefteå sjukhus upptagningsområde har minskat med 40 000 personer samtidigt som området Sundsvall-Timrå ökat med 25 000 personer.

I stället för nödvändiga beslut har den så kallade osthyvelsmetoden används gällande besparingar. Det har lett till en vård som präglas av långa vårdköer, höga kostnader för stafettläkare/stafettsjuksköterskor och personalbrist. Det i sin tur har lett till överbeläggningar, korridorvård och brist på vårdplatser.

Annons

Det är vår uppfattning att metoden om generella besparingar nått vägs ände. Nu behövs konkreta förändringar och en ny sjukhusstruktur.

Annons

Moderaterna i Västernorrland går därför till val på att sjukhusstrukturen i Region Västernorrland ska bestå av två sjukhus och att Sollefteå sjukhus i dess nuvarande form avvecklas. Genom denna förändring kan vårdens utspridda resurser samlas ihop och användas på ett klokare sätt så att kapaciteten kan öka där den idag brister. Det innebär att vårdplatserna i Sundsvall och i Örnsköldsvik behöver bli fler.

Vården i Västernorrland står inför stora utmaningar. Vi har en åldrande befolkning med ett ökat vårdbehov, 20 procent av befolkningen använder 80 procent av vårdens resurser, samtidigt som allt färre ska försörja allt fler. En allt äldre befolkning kräver att vi skapar en vård som bättre möter de äldre och allra sköraste på ett värdigt sätt. Därför föreslår vi att geriatriska kliniker ska finnas på orterna Sundsvall, Örnsköldsvik och Sollefteå.

Västernorrland är ett län med långa avstånd. Samtidigt är vi ett av få län som inte har ambulanshelikopter, det behöver förändras. Ambulanshelikopter behövs också i Västernorrland, likaså en utbyggd ambulansorganisation. För oss är det centralt att människor får vård när de behöver, utan långa vårdköer, och att människor ska känna en trygghet att vid sjukdom så kommer ambulansen i tid. Det är tiden det tar att komma till akutsjukvård och kvaliteten på densamma som är avgörande – inte var sjukhuset är placerat.

Annons

Annons

Vi vill också förstärka och utöka arbetet med I väntan på ambulans, så kallad IVPA. IVPA innebär att lokal räddningstjänstpersonal, genom SOS alarm, snabbt tar sig till en patient som väntar på ambulans.

För att möjliggöra omställningen till Nära vård behövs fler mobila team i Region Västernorrland. Mobila team innebär att medborgare kan få specialistvård i hemmet. Idag finns mobila team genom SPOT (specialistpsykiatrisk omvårdnadsteam), vi vill utvidga mobila team till fler vårdområden, bland annat inom barn- och ungdomspsykiatrin och äldreteam.

Primärvården behöver byggas ut och bli mer tillgänglig. Vi föreslår därför fler akuttider inom primärvården samt att inom länet ska det finns hälsocentraler som har helg- och kvällsöppet.

Anna Strandh Proos (M), Patrik Gustavsson (M), Jeanette Karlsson (M), Oskar Andersson (M), Viktoria Jansson (M), Hans-Erik Beck (M), Carl L. Thunberg (M), Håkan Svensson (M), Johanna Ziden (M), Thomas Flank (M), Sylvia Sundqvist (M), Eva-Clara Viklund (M)

Annons

Annons

Till toppen av sidan