Annons

Annons

Annons

Annons

Valet 2022 i Örnsköldsvik

Insändare
Köpmanholmen är varken industriort eller -område

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Robbin Norgren

Annons

Om man googlar ”industriområdet” kan man läsa följande på Wikipedia: ”Ett industriområde är ett område avsett för etablering av industrier, partihandel och andra företag utan direkt kontakt med konsumenter. Försäljning direkt till kund brukar tillåts endast beträffande större produkter. I ett industriområde kan även finnas avfallshantering, serviceverkstäder, eller andra verksamheter som inte låter sig blandas med bostäder.

Industriområden anordnas oftast i utkanten av tätorterna och hålls i modern stadsplanering i görligaste mån skilda från bostadsområdena. Sedan ett antal år tillbaka har man på vissa platser experimenterat med att åter blanda vissa typer av främst lättare industri med bostadsområdena, ungefär som man gjorde fram till början av 1900-talet då bostäderna ofta anlades så nära fabrikerna som möjligt. Framförallt vill man minska reseavstånden mellan hem - industri för att minska på transportväsendets miljöbelastningar som de medför samhället.”

Annons

Annons

En stilla undran blir om Köpmanholmen är ett industriområde i Örnsköldsviks kommun med intilliggande bostäder, eller en tätort i kommunen med ett stort industriområde?

Från kommunens synvinkel verkar Köpmanholmen vara ett industriområde, om man skall gå efter gällande byggnadsplan/-detaljplan, fastställd 8 juni 1946 med stöd av 60§ stadsplanelagen den 29 juni 1931.

Eller är orten ett experiment på det sätt som skett på en del orter sedan ett antal år, där man blandar lättare industri och bostäder? Men det kan heller inte stämma, då det inte finns planer för bostäder eller annan service inom det område som räknas som planlagt på Köpmanholmen.

Vad kommun vill med den stora markreserven som finns på Köpmanholmen är inte heller redovisat mer än att det är industriområde.

Översiktplaner har gjorts och arbetet med nya pågår, men i praktiken ändrar det inte mycket då den byggnads-/detaljplan jag nämner är vad som gäller och i övrigt är planerna mera att beteckna som lapptäcken.

Kommunens visioner för Köpmanholmen har inte redovisats mer än att man gjort en markanvisning till Cinis Fertilizer för en etablering av kemisk industri.

I år är det valår och det vore klädsamt om styrande politiska partier redovisar vad man vill med Köpmanholmen. Kommunen har planmonopol och är de som skall redovisa hur mark och vatten skall användas.

Att upphäva inaktuella byggnads-/detaljplaner vore en bra början och anpassa planeringen till dagens verklighet, 2000-talet.

Köpmanholmen är ingen industriort då vi i stort sett saknat industrin i över 40 år. Vi är inte heller ett industriområde utan skall behandlas som en tätort/samhälle och planeras därefter.

Yan B. Strömberg Juth

Till toppen av sidan