Annons

Annons

Annons

Annons

Valet 2022

Insändare
AFS: SCA:s vindkraftsplaner måste stoppas

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Christer Nilsson

Annons

Landsbygd är inte alltid vacker och inbjudande. Den kan förstöras av människan. Exempel finns: ändlösa spannmålsodlingar i USA eller oljepalmsplantager i Indonesien.

I Sverige har vi någorlunda förskonats från sådan exploatering. Vår skog är starkt påverkad av modernt skogsbruk och de flesta vattendrag är reglerade, men vi har ändå en natur som är inbjudande och nyttjas till jakt, fiske och friluftsliv. Man kan utan vidare säga att den är en del av den svenska kulturen. Vårt landskap präglar oss och vi har präglat landskapet.

Annons

Vi står nu vid ett vägskäl och har att ta ställning till om vi ska låta vindkraft förstöra landskapsbilden eller inte. SCA har aviserat att man vill exploatera sin mark för vindkraft i en enorm omfattning. Bolaget anser att man skulle kunna producera 65 TWh vindkraftsel, vilket är lika mycket som vattenkraften ger idag. Då SCA äger 2,6 miljoner hektar, uteslutande i rikets norra hälft och där drygt 10 procent av all mark, går det att med enkel överslagsräkning bilda sig en uppfattning om hur många vindkraftverk det skulle krävas.

Annons

4330 vindkraftverk producerade 27,5 TWh el i hela riket år 2020. För att producera 65 TWh skulle det krävas 10 200 vindkraftverk på SCA:s mark. Då verken har blivit större och effektivare är det rimligt att uppskatta antalet till betydligt lägre. Säg 8000 vindkraftverk. Det skulle betyda ett snitt på ett vindkraftverk per 325 hektar eller 1,8x1,8 km stor ruta.

Vindkraft anläggs i praktiken i ”parker”. Om de delarna av Sidensjö vindkraftpark som ligger på Lidberget (strax väster om Sidensjö) eller intill Grässemyren (bredvid Gålsjövägen) får tjäna som mall, så åtgår 110-120 hektar mark per vindkraftverk. Det betyder att om SCA fick sin vilja igenom, så skulle runt 40 procent av all deras mark förvandlas till vindkraftpark. Holmen Skog har liknande planer.

Älgjägare, privata skogsägare och yrkesfolk i skogstjänstföretag förstår vad detta betyder: i stora delar av Norrland kommer det knappt finnas områden där inte landskapets konturer är nedsmutsad med vindkraft. Dessutom riskeras funktionen i vårt energiförsörjningssystem när intermittent kraftproduktion tillåts utgöra en alltför stor andel av kraftproduktionen. Sverige behöver stabil baskraft.

Det är oacceptabelt och svensk politik behöver starka röster som förstår vad som står på spel och har viljan att arbeta mot en sådan utveckling.

Sven Valerio, Nätra, riksdagskandidat för Alternativ för Sverige

Annons

Annons

Till toppen av sidan