Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
På vilket sätt Sverige hade blivit bättre utan framgångsrika entreprenörer?

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Journalisten Andreas Cervenka har skrivit boken ”Girig Sverige”.

Bild: Peter Frennesson

Annons

Den 17 maj skriver Pär Fagerström på ÖA:s kultursida under rubriken "Ögonöppnare om ett girigt Sverige" om Andreas Cervenkas bok ”Girig Sverige”. Bland annat återges Cervenkas tes om att skatteförändringar är orsak till att Sverige fått fler miljardärer. Påståendena kring skattepolitiken förtjänar att granskas. I boken pekas penningpolitik och skatteförändringar ut som orsak till att Sverige fått fler miljardärer, och dessutom att detta skulle vara ett problem. Penningpolitiken med låga räntor som på papperet gjort en tillgångar värdefullare är nu snart ett passerat kapitel, men påståendena kring skattepolitiken förtjänar att granskas.

Annons

För två år sedan publicerade vi boken ”Sörjda av ingen – Saknade av få” (Ekerlids 2020) där vi beskrev bakgrunden till varför Sverige avskaffade arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatterna och vilka effekter dessa reformer har haft. Anledningen till att vi skrev boken var för att påminna nya generationer om de starka motiven bakom dessa reformer och inte minst att det var en helt enig riksdag som beslutade om att avskaffa arvs- och gåvoskatten. Vår farhåga, att minnet är kort, visade sig riktig när vi nu ser debatten om fler svenska miljardärer.

Annons

Låt oss därför rekapitulera: motivet till att riksdagen valde att avskaffa arvs- och gåvoskatten var att underlätta generationsskiften i familjeföretag. Arvsskatten skapade enorma problem för familjeföretagen och gjorde att familjeföretagen inte kunde fokusera på alla de andra svåra utmaningar som ett ägarskifte innebar. Med rätt och dyra rådgivare gick det att begränsa skatten. Men den kunde också förstöra ett livsverk om ägare gick bort oväntat, då skatten ofta tvingade fram realisering av tillgångar som i sin tur beskattades. Allt detta i ett läge där fokus borde vara på att rädda företaget.

De som nu pratar om att skapa olika undantag och fribelopp för företag bör komma ihåg att detta redan fanns och var på agendan när arvsskatten avskaffades – men det ansågs mer rättvist och enklare att befria alla från en skatt som de facto beskattade redan beskattade tillgångar. Det samma gäller förmögenhetsskatten, där olika undantag ledde till att svenskt kapital sökte sig bort från entreprenörskap – eller helt lämnade Sverige. Över lag hade Sverige under ett par decennier ett skatteklimat som skrämde bort entreprenörer och kapital. I vår bok beskriver vi den goda cirkel som nu uppstått när framgångsrika entreprenörer stannat och återinvesterat sina vinster i Sverige. I stället för att emigrera har de kunnat hjälpa andra entreprenörer med både kunskap och kapital. Skattereformerna har gjort att vi fått fler miljardärer, men har också hjälpt hundratusentals familjeföretagare att klara sina ägarskiften.

Annons

Annons

Cervenka beskriver de sänkta ägarskatterna som ”gåvor” som är svåra att kräva tillbaka. I själva verket har avskaffandet av skadliga skatter ökat företagandet, skapat nya jobb – och större skatteintäkter. Sedan millennieskiftet har skattetrycket kunnat minska samtidigt skatteintäkterna ökat med över 500 miljarder kronor realt, bland annat tack vare smartare utformning av skattesystemet utan arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatterna. Det bör också påpekas att statens intäkter från dessa skatter var ytterst begränsade. När arvs- och gåvoskatten avskaffades utgjorde den cirka 1,5 promille av BNP. Motsvarande siffra för förmögenhetsskatten var 1,6 promille av BNP. Det finns således fog för att kalla dessa skatter för skadliga - vilket vi också gör i vår bok.

De svenska erfarenheterna av att avskaffa skadliga skatter på ägande är goda. Gamla pengar har hittat tillbaka och nya har skapats. Detta har skapat nya företag, Sverige har fått fler investerare, vilket i sin tur har gett mer investeringskapital i Sverige. En verkligt god utveckling värd att värna. Alla som läser Cervenkas bok bör reflektera över på vilket sätt Sverige skulle blivit bättre utan framgångsrika entreprenörer.

Amanda Wollstad och Anders Ydstedt, författare till ”Sörjda av ingen – saknade av få. Så blev Sverige ett bättre land utan skadliga skatter”

Annons

Annons

Till toppen av sidan