Annons

Annons

Annons

Annons

Örnsköldsvik

Läsartext
Festmässa för Örnsköldsviks södra pastorat

Vilken härlig Festmässa det blev när Örnsköldsviks södra pastorat firades! Närmare 400 personer hade samlats i Nätra kyrka den 22 maj för att närvara vid firandet som även innehöll mottagande av kyrkoherde Peter Persman och välkomnande av kyrkorådet.

Detta är en läsartext.

Festmässan bjöd på mycket sång och musik. Den pastoratsgemensamma kören bestod av ett 60-tal körmedlemmar. Kören leddes av Marianne Skoglund. På bilden syns även Ulrika Markusson på tvärflöjt och vid flygeln Michael Linné. Foto: Carola Harnesk.

Annons

Biskop Eva Nordung Byström inledde med att både gratulera och tacka alla som varit med i arbetet med pastoratsbildningen där de sju församlingarna Själevad, Mo, Björna, Nätra, Sidensjö, Anundsjö och Skorped förts samman till ett gemensamt pastorat.

”Stort tack, grattis, hurra och Gud välsigne er alla! Och nu när allt ni planerat ska bli verklighet och verkstad på riktigt börjar ju också det egentliga arbetet med er nya organisation där alla er församlingar ska samverka för att göra det möjligt att varje församling i era bygder ska kunna finnas kvar även i framtiden”

Biskop Eva välkomnade Peter Persman som kyrkoherde och framförde ett tack till honom som antagit utmaningen att vara kyrkoherde både i processen med pastoratsbildningen och i arbetet med det nya pastoratet.

Annons

Biskop Eva Nordung Byström välkomnade Peter Persman som kyrkoherde för det nya Örnsköldsviks södra pastorat. Foto: Carola Harnesk

Annons

Därefter gavs möjlighet att lämna ett bibelord till kyrkoherden, först ut var representanter för församlingsråden; Ulla-Britt Sundin, Själevad, Mo, Björna, Ulrika Marcusson, Nätra, Sidensjö, Monica Lundin, Anundsjö, Skorped. Birgitta Sedin, kyrkorådet, Lindha Grimell, för personalen samt kontraktsprost Marie Edström, Örnsköldsviks norra pastorat.

Kyrkorådet, med dess 15 ledamöter och lika många ersättare, välkomnades och gavs möjlighet till en kort presentation. Festmässan bjöd på mycket vacker sång och musik. Dagen till ära hade en pastoratsgemensam kör satts samman med ett 60-tal medlemmar. Kören leddes av Marianne Skoglund och ackompanjerades på flygel av Michael Linné, Niclas Pebbe Vigren, bas och Wille Johansson, trummor. Kören framförde bl a Hör, Herre, vår lovsång med vacker solosång av Thomas Sondell och Johanna Eriksson.

Nästan 400 personer hade sökt sig till Nätra kyrka för att delta i firandet av det nya pastoratet. Foto: Carola Harnesk.

Psalmsången leddes av psalmorkestern bestående av nämnda musiker samt Thomas Sondell, gitarr, Anders Grimell, klarinett, Ulrika Marcusson, tvärflöjt, Torsten Hellström, fiol samt Krister Jansson, cello. Nämnas bör även Ida Linné med sitt orgelspel av hög klass och Kjell Kjellson som, med sitt munspel, bjöd på en mäktig inledning av postludiet. Alla musiker anslöt, församling sjöng och det blev en fantastisk final.

Fika väntade sedan utomhus och en gåva överlämnades till alla närvarande.

Många tog möjligheten att återsamlas i kyrkan för att lyckönska kyrkoherden genom tal och gåvor.

Monica Backerholm

Annons

Annons

Till toppen av sidan