Annons

Annons

Annons

Annons

Örnsköldsvik

Läsartext
Föreläsning om demokrati vid Senioruniversitetet i Ö-vik

Professor em. Torbjörn Tännsjö föreläste i ämnet Demokrati – idag hotad.

Detta är en läsartext.

Torbjörn Tännsjö var inbjuden av Senioruniversitetet i Örnsköldsvik. Foto: Eva Dalin

Annons

Torbjörn Tännsjö, som har sina rötter i Rådom, är professor i praktisk filosofi och har skrivit ett antal böcker och många artiklar i bland annat Dagens Nyheter. Många av hans böcker behandlar etikfrågor.

En av hans senare böcker Folk och vilja tar upp demokratifrågor.

I dag räknar man med att endast 14 procent av världens länder har ett demokratiskt styrelsesätt. Rapporter påvisar en aktuell trend mot ökat auktoritärt styre i många länder.

Annons

Annons

Definitionen av demokrati är att demokrati är ett sätt att besluta kollektivt. Majoritetsviljan måste få bestämma, men också ge utrymme för alternativa åsikter.

I Sverige har vi representativ demokrati, folk – riksdag – regering.

Direkt demokrati går bra att utöva på arbetsplatser, föreningar med mera, vilket gör demokratifrågor synliga och får en pedagogisk mening – människor lär sig att fatta egna beslut för att delta i röstningar och få ett eget engagemang.

De största och viktigaste frågorna för vår överlevnad idag är jordens upphettning och kärnvapenfrågorna.

Upphettning – alltför många oberoende personer och länder odlar sina egna intressen, som gör att man ser till sitt eget revir, medan en förändring kräver kollektiva överenskommelser och beslut.

Kärnvapen – alltför oberäkneligt och dödligt. Det finns faror i form av personberoende och olyckshändelser, som kan få katastrofala följder.

Tännsjö förordar en världsregering, en global, parlamentarisk styrelse, ledd av representanter från FN, Världsbanken med flera, som de stora nationerna ställer sig bakom. Bara då kan de stora problemen lösas.

Det finns i övrigt mycket att glädja sig åt i världen, bättre läkarvård, mindre fattigdom med mera Samt att vi i Norden, Danmark, Finland och Sverige anses vara de lyckligaste människorna, även om ett ämne av den arten kan vara svårt att mäta.

Annons

Vi får aldrig ge upp hoppet! Viktigt att vi stöder många ungas idéer om fred och en bättre miljö. Det är deras framtid, som ska byggas!

”Själv tar jag min klarinett och spelar, när Greta talar i stan”, avslutar Torbjörn Tännsjö.

Karin Nordin

Annons

Annons

Till toppen av sidan