Annons

Annons

Annons

Annons

Örnsköldsvik

Läsartext
Brf Hamnkaptenen miljonsatsar på laddboxar för elbilar

Brf Hamnkaptenens årsstämma hölls torsdag 19 maj för första gången i grannfastigheten, Rådhuset kontorshotell. Årsstämmodeltagarna tycktes trivas väldigt bra i den mycket fina miljön. Ordförande Sten Bylin välkomnade bostadsrättsinnehavarna och uttryckte glädje över att så många slutit upp. Det var trångt och gemytligt i konferenslokalen.

Detta är en läsartext.

Sten Olov Andersson informerade om den elbilssatsning som föreningen gjort. Foto: Siw Bylin

Annons

Bylin lyfte fram att föreningen är en av de största bostadsrättsföreningarna i Örnsköldsvik och förvaltar 67 bostadsrätter vackert och centralt belägna.

Till ordförande för årsstämman valdes Per Nordgren och till sekreterare Sten Olov Andersson. Genomgången av årsredovisningen som Sten Bylin gjorde visade att föreningen förvaltar värden på 156 miljoner kronor. Föreningen har mycket god ekonomi med låga skulder och hela 10 miljoner kronor i likvida medel för framtida behov.

Årsstämman i Rådhuset var välbesökt. Foto: Siw Bylin

Under 2021 har Peab utfört garantiåtgärder i hus B, som åtgärdande av fönster, fasader och tak etcetra utan kostnad för Brf Hamnkaptenen. Samma åtgärder utfördes av Peab i hus A under 2020. Byggnaderna har därigenom fått helt nya och fräscha fasader med mera.

Annons

Annons

Revisorerna föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet vilket också blev årsstämmans beslut.

Årsstämman valde en ny styrelse bestående av ordförande Sten Bylin, vice ordförande Britta Schönfeldt, Peter Johansson, Elsa Persson och Sten Olov Andersson, med Ulf Häggström samt Ewa Nilsson som suppleanter. Det beslutades också att utöka suppleant platserna med ytterligare en ledamot. Lena Sundin valdes till suppleant.

Britta Schönfeldt tackade årsstämmans ordförande Per Nordgren och Gerth Mattebo för sin information om kapitaltillskott. Foto: Siw Bylin

Till internrevisorer valdes Lena Engblom Eriksson med Per Nordgren som suppleant. Valberedningen omvaldes med Monica Sjöblom (sammankallande) samt Gerth Mattebo.

– Det känns som ett stort förtroende att få fortsätta som ordförande för denna mycket fina bostadsrättsförening, sa Sten Bylin som varit boende i Hamnkaptenen sedan 2013.

Birgitta Johansson som upplät sin lokal i Rådhuset avtackades av Britta Schönfeldt. Foto: Siw Bylin

Efter stämmans avslutande informerade Gerth Mattebo om möjligheten att sänka sina boendekostnader genom att betala in det extra "kapitaltillskottet". Sten Olov Andersson informerade om den framtidssatsning föreningen gjort i maj månad.

Naturvårdsverket har beviljat 50 procent i bidrag för en totalkostnad av 1,2 miljoner kronor för ny infrastruktur, så att samtliga 71 parkeringsplatser ska kunna få laddboxar för elbilar och laddhybrider. 44 laddboxar har redan installerats under maj. Föreningen svarar för finansieringen av investeringskostnaden efter bidrag.

Sten Bylin

Annons

Annons

Till toppen av sidan