Annons

Annons

Annons

Annons

Örnsköldsvik

Läsartext
Sköt dig själv-kurs hos IOGT-NTO

Lördagen 14 maj arrangerade IOGT-NTO 174 Örnsköld en kursdag i ett aktuellt ämne, nämligen hur vi kan ta hand om oss själva vid en kris i samhället.

Detta är en läsartext.

Kursen är igång!

Annons

Ordförande Vanja Lindstedt hälsade välkommen och informerade om IOGT-NTO-föreningen och den egna fastigheten. Agneta Fredriksson Edin från Svenska Lottakåren ledde "Sköt dej själv-kursen" på ett mycket bra sätt. Hon gav oss 13 deltagare grundläggande information om hur krishanteringen är organiserad i Sverige och vad som är vårt eget ansvar som medborgare. Dessutom fick vi många smarta och praktiska exempel på hur man kan förbereda sig och agera.

Annons

Annons

Vi samtalade om vad som kan vara stora risker i vår kommun vid olika slags kriser.

Agneta informerade om skriften "Om krisen eller kriget kommer", hur viktigt det är att den finns i alla hem och att innehållet är känt av alla. Det viktigaste vid en kris är vatten, mat, värme och kommunikation och där finns det många enkla saker vi kan förbereda - ex. ha ett lite mat och vatten hemma, filtar, mattor och en vevradio.

Efter lunchen, som IOGT-NTO-föreningen serverade, bestående av hemlagad soppa och smörgås, delade vi in oss i grupper och fick var sina scenarier att fundera över och sedan redovisa för alla deltagare. Några exempel: Hur gör man vid översvämning, brand, elavbrott eller om man hamnar i en storm?

Kursledaren Agneta Fredriksson Edin, Svenska Lottakåren.

Vid eftermiddagsfikat gavs tillfälle till att diskutera den situation som vi i Europa och Ukraina befinner sig i och hur det ser ut med tillgången på skyddsrum i vår kommun.

Annons

Dagen avslutades med utvärdering och Agneta Fredriksson Edin avtackades med en vårlig blomma. En reflektion av deltagarna var, att det är viktigt att vi verkligen har kontakt med människorna som bor nära oss, för vi behöver hjälpa varann vid en kris.

Vanja Lindstedt

Annons

Annons

Till toppen av sidan