Annons

Annons

Annons

Annons

Örnsköldsvik

Insändare
Fritidspedagogik – en viktig del för barns hela utveckling

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: TT

Annons

Fritidshemmet är i dag en verksamhet med nästan en halv miljon elever och med en egen läroplan. 81,9 procent av alla barn i åldrarna 6-9 är inskrivna i fritidshem runtom i Sverige.

Fritidshemmet har en central roll för elevernas trygghet, utveckling och lärande och är en stor del av många elevers vardag. Fritidshemmet ska med sin pedagogik vara ett komplement till skolan och förskoleklassen. Den fritidspedagogiska undervisningen utvecklar breda kompetenser såsom samarbetsförmåga, problemlösning och kreativitet genom ett lekfullt lärande.

Annons

Men fritidshemmen behöver ökade resurser för att förverkliga hela sin potential!

Förutsättningarna för fritidshemmens verksamhet är inte förenligt med det uppdrag och de styrdokument som fritidshemmen omfattas av.

För att säkra kvalitén på fritidshemmen behöver man säkerställa ändamålsenliga lokaler. Man behöver ha ett realistiskt antal elever per lärare i fritidshem, och att gruppstorleken också är anpassad till elevgruppens förutsättningar, behov och fritidshemmets lokaler.

Annons

Man behöver initiera och genomföra utbildningssatsningar för att säkerställa att all personal i fritidshem har utbildning för sitt pedagogiska uppdrag.

För att säkra kvalitén i vår verksamhet behövs framförallt tiden för planering, reflektion, dokumentation och utveckling av den pedagogiska verksamheten.

Om detta sker kan fritidshemmet erbjuda en undervisning som ger alla barn chans till att växa och utvecklas samt erbjuda dem en meningsfull fritid, vilket är en stor del i vårt uppdrag.

En god och stark grund för att motverka tex gängkriminalitet torde vara oerhört viktigt för både barn, föräldrar och samhället i sig. Fritidshemmen bygger framtidens vuxna genom att skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.

Dagens politiska diskussion om fritidshemmet saknar både visioner och kunskaper om vad som är verksamhetens syfte, och betydelsen av fritids i ett samhälle som blir alltmer segregerat och ekonomiskt ojämlikt. Det är därför hög tid att både skolhuvudmän och statliga myndigheter tar sitt ansvar för barnen på fritidshemmen och talar om hur de tänker lösa problemen. Eller räcker det med att tillhandahålla barnförvaring?

Vi behöver en förvaltning och nämnd som tar ansvar för denna viktiga verksamhet och dess förutsättningar fullt ut!

Lärarförbundets styrelse, Örnsköldsvik genom Annelie Arvidsson, lärare i fritidshem

Till toppen av sidan