Annons

Annons

Annons

Annons

Psykiatriavdelningen i Ö-vik läggs ned

Insändare
Regionen: Målet är ett bra liv i hemmet – inte på en avdelning

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Arkivbild, Izabelle Nordfjell

Annons

Replik på Vi är nära botten när det gäller psykvården (ÖA 7/4).

Precis som insändarskribenten skriver är det av stor vikt för alla medborgare att ha tillgång till närliggande vård och behandling, både för kroppslig och psykisk ohälsa. Vi vill förebygga att patienter försämras så mycket i sin psykiska hälsa att de behöver inneliggande vård och därför omfördelar vi resurserna för att öka tillgången på vård som ligger nära invånarna.

När någon drabbas av psykisk ohälsa går vägen in till hälso- och sjukvården via närmaste vård- eller hälsocentral. Där kan patienten erbjudas stöd och behandlingsinsatser för lätta och måttliga psykiska besvär, både genom psykologisk behandling och/eller läkemedel.

Annons

Annons

Om primärvården ser att det finns behov av specialistpsykiatrisk bedömning, remitterar den till en av de psykiatriska öppenvårdsmottagningar som finns på fem orter i länet – Örnsköldsvik, Kramfors, Sollefteå, Härnösand och Sundsvall. Alla invånare har också möjlighet att vända sig direkt dit, genom en så kallad egen vårdbegäran. På alla orter finns det på vardagar möjlighet till akuta besök hos psykiatrin under dagtid.

Slutligen finns det en länsövergripande psykiatrisk akutmottagning. Den är öppen dygnet runt för alla invånare och ligger sedan decennier tillbaka i Sundsvall. De som bor i länets västra eller norra delar kan vända sig till den allmänna akutmottagningen när den psykiatriska öppenvårdsmottagningen på orten är stängd.

För patienter som är så allvarligt sjuka att det inte bedöms lämpligt att vänta ordnar vårdpersonalen en sjukresetransport med taxi till Sundsvall, ofta med följeslagare under resan. Resan är gratis för patienten. För andra patienter är det bättre med ett hembesök av SPOT eller ett mottagningsbesök dagen därpå.

Det mobila SPOT-teamet gör det i många fall möjligt för patienter att få stöd och vård i hemmet, i stället för att skrivas in på sjukhus. Det är aktuellt för patienter som inte bedöms vara så sjuka att de behöver vara på en vårdavdelning dygnet runt, men inte heller så friska att de klarar sig med ett mottagningsbesök per vecka.

Annons

Sedan SPOT infördes i Sollefteå 2017 och i Örnsköldsvik 2021 har antalet vårdtillfällen för invånare från dessa länsdelar blivit färre. Utvärderingar visar att patienter som erbjudits stöd genom SPOT är nöjda och från regionens sida drar vi slutsatsen att arbetet med SPOT-haft gott resultat.

Annons

Region Västernorrlands långsiktiga mål är att alla patienter ska leva bra liv och klara sig utan upprepade återinläggningar på sjukhus. Det kräver att vi bygger ut de vård- och stödinsatser som var och en behöver i sin vardag, på sin hemort, för att kunna må så bra som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Många med psykisk ohälsa behöver långsiktig hjälp, som vi omöjligt kan ge under en kort vårdtid på en psykiatrisk vårdavdelning.

Inneliggande heldygnsvård är ibland helt nödvändigt och kan vara livräddande i ett akut skede, men den långsiktiga vården behöver ha sin tyngdpunkt utanför sjukhusvården – nära patienten, dennes hem och anhöriga.

Kristina Mårtensson, områdesdirektör, Länssjukvårdsområde Psykiatri-Habilitering, Region Västernorrland

Annons

Annons

Till toppen av sidan