Annons

Annons

Annons

Annons

Regionvalet i Västernorrland 2022

Insändare
V: Varför har inte övriga partier insett behovet att personalsatsningar tidigare?

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Hanna Persson, Robban Andersson

Annons

Det känns som att vården i Västernorrland befinner sig i ett fritt fall – patienter vårdas i korridorerna och vi har sett flera massuppsägningar. Vi känner en stor sorg att de styrande politikerna låtit det gå så långt som detta.

Redan 2015/16 när vi satt i majoritet tillsammans med S och MP insåg vi vad som var på väg att hända och att vi behövde satsa på personalen för att inte hamna i en katastrofal bemanningssituation. S och MP svarade med att sparka ut oss från majoriteten och under de nästkommande åren, från 2016 till 2019, ökade stafett-kostnaderna från 255 mkr till 501 mkr.

Men vad var det som hände 2016, när vi började se ett stort tapp bland sjuksköterskor? Under många år sedan tidigt 90-tal hade resurserna till vården successivt dragits ned, utan att behovet av vård minskat på samma sätt. Sista svängen var nedskärningarna i spåren av konsultfirman Mantec. Alla år av nedskärningar har lett till en allt mer ohållbar situation med färre vårdplatser och en pressad personal som ska springa snabbare. Inte konstigt att personalen inte orkar. Vem skulle gå med på att inte hinna gå på toa eller ens veta om man kan gå hem när ens pass är slut?

Annons

Annons

Under alla dessa år har vi i Vänsterpartiet lyft denna problematik, denna "nedåtgående spiral" (som vi har kallat det, nu har till och med regionen själv börjat prata i dessa termer). En spiral som leder till en allt sämre arbetsmiljö, att personal slutar, stafettberoendet ökar, en sämre patientsäkerhet och stängda vårdplatser. Det vi såg redan 2015/16 var att det krävs stora personalsatsningar för att vända på den spiralen. Det krävs fortfarande.

Nu är katastrofen här och till slut har de flesta partier – yrvaket - vaknat till. Först var majoritetens bud 30 miljoner till personalsatsningar, något de drev igenom på februarifullmäktige i år trots fackets varning att lönesatsningen måste inkludera fler. Vårt förslag var då en personalsatsning om 100 mkr istället. Nu har S även insett att 30 mkr inte räcker och föreslår ytterligare 50 mkr. Och M har redogjort för stora planer på långtgående personalsatsningar på sjuksköterskor efter valet, dock verkar de inte kämpa för det nu medan de faktiskt sitter vid makten. Det känns inte trovärdigt.

Så med kniven mot strupen - eller om vi ska vara cyniska ”med valet allt närmre” – så har även de andra partierna vaknat till liv. Vi borde vara glada och känna en förhoppning om att det med denna nyvunna insikt om behovet av personalsatsningar skulle kunna ske en verklig förändring. Men vi känner samtidigt en uppgivenhet och frågar oss: varför har inte de andra partierna reagerat tidigare, varför lyssnade de inte på facket och personalen? Varför har de låtit den kämpande sjukvårdspersonalen jobba sig in i den berömda väggen? Varför har situationen tillåtits bli så katastrofal?

Nina Orefjärd (V), gruppledare, Region Västernorrland

Lars-Gunnar Hultin (V), gruppledare 2014-2018, Region Västernorrland

Annons

Annons

Till toppen av sidan